Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Tillgänglighet på den här webbplatsen

Karlstads El- och Stadsnät står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Hur tillgänglig är webbplatsen och de system den länkar till?

Den här webbplatsen och de system den länkar till är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen eller system den länkar till

Om du behöver information från webbplatsen eller system den länkar till i något annat format än det som erbjuds kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

  • E-post: karlstadsnat@karlstad.se
  • Telefon: 054-74 00 00

Rapportera brister i tillgängligheten till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att kontakta oss på e-post eller telefon.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på karlstadsnat.se till myndigheten för digital förvaltning.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

 

Så har vi testat webbplatsen

Webbplatsen lanserades den 29 maj 2023 och har testats tillgänglighetsmässigt genom hela utvecklingsprocessen.

Vi använder oss löpande av verktyget Siteimprove för att granska webbplatsens tillgänglighet. Pdf-filer kontrolleras även i programmet Adobe Acrobat.

Den här redogörelsen uppdaterades senast den 26 maj 2023.

Så här säger lagen

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats. och riktlinjerna på webbriktlinjer.seLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som har bristande förenlighet med lagkraven beskrivs under rubrikerna nedan.

Vi har tre webbplatser som idag inte är tillgänglighetsanpassade:

Karlstadsnat.se/tjanster

Webbplatsen /tjanster tillhandahålls av en extern leverantör och delas med många andra fibernät i landet. För att uppdatera webbplatsen /tjanster krävs resurser och samordning med resterande fibernät samt kunskap hos leverantören vilket idag saknas. Frågan om tillgänglighetsanpassning är ställd till leverantören och inom en överskådlig framtid ser vi att vi kommer att tillhandahålla en tillgängslighetsanpassad lösning.

Karlstadsnat.se/anslut och karlstadsnat.se/tjanstekollen

Webbplatserna /anslut och /tjanstekollen drivs också av externa leverantörer. De har erbjudit oss att tillgänglighetsanpassa webbplatserna men i dagsläget har vi inte resurser för att genomföra arbetet. Webbplatsen /anslut består dessutom av en karttjänst vilket inte omfattas av den aktuella lagen. Även för dessa två webbplatser tror vi att det inom en överskådlig framtid kommer att finnas en tillgänglighetsanpassad lösning på plats.

En del av dokumenten och blanketterna på webbplatsen och i flera system som vi länkar till är inte tillgängliga. Vi jobbar för att löpande tillgänglighetsanpassa publicerade dokument och blanketter.

Åtgärd: Våra dokument och blanketter görs mer tillgängliga i vårt löpande arbete, omvandlas till webbsidor, formulär eller e-tjänster. Vi kommer tillrätta med bristerna i system genom att ställa krav vid upphandlingar nu och framåt samt att på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Det finns filmer på karlstadsnat.se som saknar undertexter och syntolkning.

Webbsändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden är inte textade och syntolkade i dagsläget, då det anses som en oskäligt betungande anpassning. Ur ett demokratiskt perspektiv väljer vi ändå att publicera videoupptagningarna för att de ska vara tillgängliga för en stor del av Karlstadsborna.

Åtgärd: Ambitionen är att texta och syntolka alla våra filmer som publiceras på karlstadsnat.se.

Flera kartor på karlstadsnat.se uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Brister:

  • Kontraster mellan text och färg i somliga visuella komponenter och grafik är inte tillgängliga.
  • Kartorna saknar beskrivningar i text av knappar och andra funktionella komponenter vilka idag är enbart visuella.

Sidan uppdaterad: 2023-05-29

Hittade du rätt information på sidan?