Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Villakunder

I Karlstads kommun har vi en styrande renhållningstaxa. Det innebär att du som sorterar ditt matavfall får en lägre avgift än de som valt att inte sortera.
Hämtning sker normalt varannan vecka.

Samtliga priser nedan visas inklusive moms.

Abonnemang matsortering
Storlek på kärl Grundavgift Rörlig avgift Total avgift
240-literskärl 1 350 kr 740 kr 2 090 kr
370-literskärl 1 350 kr 1 368 kr 2 718 kr

 

Tilläggsavgift per år för dragavstånd
mellan sopbil och kärl

Om ditt sopkärl är placerat längre än fem meter från hämtningsstället påförs en tilläggsavgift för dragavstånd. Avgiften blir högre ju längre avståndet är. Du kan slippa tilläggsavgiften om du själv ser till att ditt kärl är framdraget på hämtningsdagen. Om du vill slippa avgiften måste du även meddela kundservice detta på 054-540 71 00.

Intervall och dragsträcka (hämtning varannan vecka)
0-5 m 0 kr
6-10 m 237 kr
11-20 m 551 kr
21-30 m 788 kr

 

Byte av kärl

Vid byte av kärlstorlek tar vi ut en avgift på 334 kronor per kärl.

Tilläggsabonnemang

Karlstads Energi erbjuder ett tilläggsabonnemang med veckohämtning under perioden juni till och med augusti (sex extra hämtningar). Detta abonnemang kan endast tecknas av villor och fritidshus.  Abonnemanget gäller tillsvidare.

Tilläggsabonnemang
Storlek på kärl Avgift
240-literskärl 526 kr
370-literskärl 643 kr

För extrahämtning av avfall - kontakta kundservice på 054-540 71 00.

Extra tilläggsavgift per år för dragavstånd mellan sopbil och kärl vid veckovis sommarhämtning
Intervall och sträcka Hämtning varje vecka juni-augusti
0-5 m 0 kr
6-10 m 59 kr
11-20 m 138 kr
21-30 m 197 kr