Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Projektet snart i mål – vi vill ha dina synpunkter!

Nu återstår bara en sista hämtning av dina förpackningar och tidningar innan projektet avslutas och vi hämtar in ditt extrakärl 30 april.
Vi hoppas att du vill svara på en avslutande enkät och delge oss dina synpunkter!

Vi kan snart summera ett lyckat projekt.

Som vi tidigare har framfört har projektet gett oss på Karlstads Energi en hel del information. Bland annat har vi noterat hur mängden restavfall sjunkit medan utsorteringen av förpackningar och tidningar har ökat. Helt i linje med våra förhoppningar.

Glädjande är att även matavfallsinsamlingen ökat.

Men bra kan alltid bli bättre! Vi uppskattar därför om du har möjlighet att svara på frågorna nedan.

Vad tycker du om projektet?

Har du upplevt något av följande problem under projekttiden? (flera val kan göras)
I vilken omfattning källsorterar du hushållets pappersförpackningar?
I vilken omfattning sorterar du plastförpackningar
I vilken omfattning sorterar du glasförpackningar?
I vilken omfattning sorterar du metallförpackningar?
I vilken omfattning sorterar du matavfall