Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

FNI-projektet avslutat - vad händer nu?

Nu är projektet med fastighetsnära insamling av plast- och pappersförpackningar samt tidningar från era villor avslutat. Vi har hämtat in extrakärlet och håller nu på att utvärdera projektet. Tack alla ni som ingått i projektet och gett oss värdefull information för vår framtida satsning.

Tidningar

Vi vill även tacka alla som svarat på vår avslutande enkät. Det är tydligt att en klar majoritet av alla som svarat på enkäten tycker att projektet har fungerat mycket bra. Har du inte svarat på enkäten har du fortfarande möjligt att lämna dina synpunkter här.

Utspel av regeringen i frågan

Under projektets gång har regeringen släppt en promemoria som i hög grad berör fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.

I promemorian föreslår regeringen att insamling av förpackningar och tidningar som huvudregel ska ske fastighetsnära, något som ligger väl i linje med vårt projekt.

Samtidigt föreslår regeringen också att det även fortsättningsvis ska vara producenternas ansvar att förpackningar och tidningar samlas in. Kommuner får samla in förpackningar och tidningar under förutsättning att insamlingssystemet är godkänt och ett avtal med producenterna finns. Något sådant avtal har inte Karlstads Energi idag.

Regeringen föreslår vidare att från och med 1 april 2025 ska alla förpackningar och tidningar via ett insamlingssystem transporteras bort från alla bostadsfastigheter. Med start 2021 ska servicen successivt höjas fram till 2025 enligt regeringens förslag.

Det insamlingssystem som ska tillämpas i kommunerna ska ha godkänts av Naturvårdsverket. Kommer det insamlingssystem som du testat godkännas av Naturvårdsverket? Vår bedömning är att det är tveksamt eftersom vi tror att även metall- och glasförpackningar ska samlas in.

Vad händer nu?

Vi på Karlstads Energi känner att vi behöver ta ett steg tillbaka och analysera vad regeringens promemoria innebär i praktiken. Det innebär tyvärr att vi behöver skjuta på tidplanen för ett bredare införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i Karlstad.

Ska vi gå före regeringens tidplan och använda det system som du provat, även om systemet i framtiden inte kommer att godkännas? Det är en fråga vi måste ta ställning till.

Vi har för avsikt att efter sommaren 2018 fatta beslut om vi etappvis kan erbjuda Karlstadsborna insamling av förpackningar och tidningar enligt det system som du har varit med och testat.

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Christer Bergqvist (054-540 71 43 eller christer.bergqvist@karlstad.se) eller kommunikatör Peo Ajaxson (054-540 71 17 eller peo.ajaxson@karlstad.se).

Tack igen för din medverkan och dina värdefulla åsikter!