Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Miljöpolicy

Vi på Karlstads Energi AB ska bidra till en bättre miljöutveckling i samhället, minimera verksamhetens miljöbelastning och göra miljöarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Detta uppnår vi genom att

  • Sträva efter en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar utveckling och därmed skapa förutsättningar för att uppnå en god livskvalitet i Karlstads kommun.
  • Så långt som möjligt använda hållbara bränslen och processer som begränsar klimatförändringarna och minimerar miljöbelastningen.
  • Följa och delta i utvecklingen av miljöanpassade och effektiva energi- och tekniklösningar.
  • Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem med krav på ständig förbättring och förebyggande av miljöbelastning.
  • Bindande krav och åtaganden ska uppnås.
  • Ställa höga krav på miljö, säkerhet och kvalitet i den egna verksamheten samt på leverantörer och andra samarbetspartners.
  • Utbilda och inspirera alla medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar.
  • Aktivt samverka med kunder, leverantörer, branschen samt andra intressenter i frågor kring miljöarbete och energieffektivisering.
  • Öppet kommunicera vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

Karlstad  24 januari 2018
Mats Preger
VD Karlstads Energi AB

Här hittar du vår miljöpolicy i sin helhet (pdf)