Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Miljömål

För att leva upp till vår miljöpolicy arbetar vi kontinuerligt med olika miljömål, både stora och små. Ett av de största nyligen avklarade projekten för Karlstads Energi var byggnationen av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk på Heden. Det minskar vår användning av fossil eldningsolja ännu mer och kommer att göra vår normala energiproduktion i princip helt fossilbränslefri.

Ett annat pågående miljömål är att vi ska bygga nya carportar för personalparkeringen, där taken kommer att förses med solceller. Vi har också under år 2013 genomfört en energikartläggning av våra kontorsfastigheter. Kartläggningen kommer att generera nya miljömål  i syfte att minska vår energiförbrukning. 
 
Karlstads Energi har jobbat med olika miljömål sedan 1999. Miljömålen har bland annat handlat om att minska miljöpåverkan från våra transporter, kemikalieanvändning, avfallshantering och energianvändning. Vi har arbetat för att minska miljöpåverkan från produktionsanläggningarnas restprodukter och få ner emissionerna till luft av kväveoxider, svaveloxider och saltsyra med mera. 
 
Även om flera av målen är avslutade arbetar vi kontinuerligt med att minimera vår miljöpåverkan från våra olika verksamheter.
 
Vill ni veta mer om våra miljömål och hur vi tänker och arbetar med dessa är du välkommen att höra av dig till Sandra Svartvik, vår miljösamordnare. Du når Sandra på 054-540 71 71 eller sandra.svartvik@karlstad.se

Läs vår miljöpolicy