Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Miljömål

Karlstads Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket påverkar hela verksamheten. Vi strävar efter att bidra till en bättre miljöutveckling i samhället, minimera verksamhetens miljöbelastning och göra miljöarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Med vårt miljö- och ledningssystem är vi medvetna om miljöaspekter i vår verksamhet och analyserar, åtgärdar och förebygger effekterna av dessa på ett strukturerat sätt. Ett sätt att arbeta med miljöaspekterna är att sätta upp miljömål. Nedan hittar du målen vi arbetar med nu.

  • Vi ska fasa ut användning av fossil olja till fjärrvärmeleverans till 2030
  • Solcellsproducerad el ska öka med 5 % till 2022
  • Vi ska separat samla in minst 70 % av allt matavfall i kommunen för produktion av biogas
  • Egna fordon ska drivas med fossilfria bränslen år 2021
  • 30 % av villahushållen i Karlstad ska ha ett abonnemang för källsortering av papper och plast år 2022
  • Hushållsavfallets innehåll av plastförpackningar i restavfallet ska minska med 20 % till 2020
  • Vi ska aktivt verka för ökat återbruk av insamlat material

Vill ni veta mer om våra miljömål och hur vi tänker och arbetar med dessa är du välkommen att höra av dig till Sandra Svartvik, vår verksamhetsutvecklare. Du når Sandra på 054-540 71 71 eller sandra.svartvik@karlstad.se

Läs vår miljöpolicy