Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Ett rekordår – på flera sätt

Högsta elpriserna. Största elhandelsvolymen. Och bästa resultatet någonsin. Ja, 2021 var ett rekordår på flera sätt.

Vd Karlstads Energi AB

Till skillnad från 2020 bjöd det gångna året på något som liknade en normal vinter och det gav fjärrvärmeverksamheten möjlighet att prestera på topp. De skenande elpriserna under andra halvåret blev för många en otrevlig överraskning och satte energifrågorna högst upp på agendan för såväl privatpersoner som företagskunder.

Positivt med energifrågor i fokus

Med respekt för att de högre elpriserna har varit bekymmersamma för många är det i grunden positivt att energifrågorna hamnar i fokus. Det är en nyckel för att vi ska klara av klimatutmaningarna. Med en medvetenhet om att låga elpriser inte är en evig sanning följer ett behov och en vilja att se över hur man kan påverka sin egen energiförbrukning oavsett om det handlar om uppvärmning av villan eller att producera pappersmassa. Att inse att det finns möjligheter att energieffektivisera, att styra sin elförbrukning över dygnet och att bli sin egen elproducent med solcellslösningar lockar många.

För Karlstads Energi öppnar det många möjligheter att hjälpa våra kunder med nya produkter och tjänster samtidigt som det också blir lättare att få gehör för argument om fjärrvärmens fördelar. Den är prismässigt stabil: Jämför en prishöjning på 1 procent för året, med elpriset som i november och december 2021 var 200 – 400 procent högre än motsvarande period året innan.

Välförtjänt uppmärksamhet för kraftvärmen

Ett annat argument för kraftvärmen, som fått välförtjänt uppmärksamhet under turbulensen på elmarknaden,
är att förnybar el produceras lokalt när den behövs som bäst. Att välja fjärrvärme som uppvärmningsform i stället för eldrivna värmepumpar får alltså en dubbelt positiv effekt för energibalansen och stabiliteten i det lokala elsystemet. Just behovet av ökad produktion av förnybar el som är planerbar är en av de makrofrågor som hamnat i fokus till följd av ökande elpriser och omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

De höga elpriserna och framför allt den stora volatiliteten på elmarknaden har skapat osäkerhet och utmanat
rådande affärsmodeller. För Karlstads Energis del har det inneburit stora utmaningar för elhandelsverksamheten, där vi trots en stor tillväxt i kundvolym till nya rekordnivåer haft lönsamhetsproblem, framför allt i slutet av året. Situationen påverkar förstås hela branschen och utmanar oss att utveckla de elhandelsprodukter som fungerar för både kunder och oss som leverantör.

Rekordresultat för fjärrvärmen

Övriga delar av verksamheten har däremot gått mycket bra och för fjärrvärmens del väsentligt mycket bättre
än föregående år. Faktum är att resultatet 2021 är det bästa i fjärrvärmeverksamhetens historia. Det är förstås så att yttre omständigheter kan få en stor påverkan på resultatet, både positivt och negativt. Till exempel ledde den milda vintern 2020 till stora försäljningstapp, medan elpriserna var gynnsamma för producenter 2021 (dock inte för elhandlare). Men en förutsättning för en långsiktigt hållbar lönsamhet är att bolaget och dess medarbe tare ständigt arbetar med att förbättra och effektivisera verksamheten för att skapa de bästa förutsättningarna. 

Bolagets förändringsresa, Ny Energi 2025, har resulterat i att vi har en mer ändamålsenlig organisation och
anläggningar i bra skick med hög tillgänglighet, till följd av ett mer systematiskt underhållsarbete och inte minst ett engagemang och en förbättringskultur bland personalen. Stort fokus har lagts på systematiskt arbetsmiljöarbete och vi blev i februari certifierade enligt ISO 45001. Alla medarbetare förväntas delta aktivt för att förbättra säkerheten i arbetsmiljön och särskild vikt läggs på de arbetsplatser och arbetsmoment med flest riskmoment. Vi ser bland annat över hur trafikfarliga situationer kan undvikas vid sophämtning och 1 januari 2022 justerar vi renhållningstaxan för att öka incitamenten för kunderna att välja bort dragavstånd och därmed bidra till en bättre arbetsmiljö för våra sophämtare.

En stor och betydelsefull utvecklingsinsats som påbörjades under året var byggandet av ny infrastruktur i
Karlstad, ett fjärrkylanät. Samtidigt som det är ett starkt komplement till fjärrvärmen, är det en viktig hållbarhets fråga som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan under lång tid framöver. De första kunderna kommer att kopplas på fjärrkylanätet under 2023. Genom att fortsätta utveckla bolaget ska vi uppnå vår vision om att bli främst med ny energi. På så sätt skapar vi en bra grund för stabila resultat de kommande åren.

Erik Kornfeld, vd