Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Viktiga steg mot ett mer jämställt bolag

Energibranschen har länge varit mansdominerad och situationen har sett likadan ut på Karlstads Energi. Under de senaste åren har flera steg tagits för att öka jämställdheten i bolaget.

Karlstads Energi samarbetar med Färjestad BK.

Under året gjorde vi en översyn och uppdaterade våra riktlinjer för sponsring. Syftet med uppdateringen var att göra sponsringen mer jämställd – något vi började tillämpa under 2021.

Ett initiativ i branschen är starten av det ideella nätverket Kraftkvinnorna. Sommaren 2021 publicerade de en lista över Sveriges mest jämställda energibolag. Kriterierna var bland annat hur stor del av personalen som utgörs av kvinnor, hur könsfördelningen ser ut i styrelsen samt om vd och styrelseordförande är man eller kvinna.

Karlstads Energi placerade sig på en sjätte plats av landets 268 energibolag bland annat tack vare att vi har 42 procent kvinnor i styrelsen och en kvinnlig styrelseordförande.

På rätt väg

På personalsidan har vi fortfarande en bit kvar till ett jämställt bolag men vi är på rätt väg. Exempelvis har andelen kvinnliga avdelnings- och enhetschefer ökat från sex procent 2015 till 37 procent 2021. Andelen kvinnor i bolaget har ökat från 20 till 25 procent de senaste fem åren. Ledningsgruppen består av tre kvinnor och fyra män.

En annan del i vårt arbete med jämställdhet 2021 var att alla chefer och ledare i bolaget gick på normspaning. Spaningen resulterade i ett antal åtgärder som genomfördes under året, bland annat att vi nu använder lika många män och kvinnor i våra rekryteringsannonser. Bilder på vår webb och i marknadsföringsmaterial speglar nu också mångfalden bland vår personal på ett bättre sätt.

Under året har bolaget även deltagit i branschföreningen Energiföretagens förändrings- och ledarskapsprogram Qraftsamling. Något som ledde till att vi uppnått väsentliga förbättringar i bedömningen av vår normplattform som Add Gender gjorde före och efter genomfört program.

Hälften till damerna i nya FBK-avtalet

Sponsring är ett sätt att synliggöra varumärket Karlstads Energi och de värden vi vill att det förknippas med. Därför väljer vi våra sponsringssammanhang med omsorg. Under året gjorde vi en översyn och uppdaterade våra riktlinjer för mer jämställd sponsring.

Karlstads Energi har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med Färjestad BK. De köper el och fjärrvärme av oss och vi har under flera år varit en av klubbens större samarbetspartners.

När vi under 2021 förlängde samarbetet med FBK var villkoret från oss att hälften av ersättningen i avtalet öronmärktes till föreningens dam- och flicklag. Förhoppningen är att vårt bidrag kan möjliggöra att damlaget kan ta det efterlängtade klivet upp i högsta serien, SDHL, och att fler flickor väljer hockey som fritidsaktivitet.

Genom ställningstagande vill vi tillsammans med Färjestad BK, två av länets starkaste varumärken, bidra till att göra skillnad och få fler företag att ta steg i riktning mot ett mer jämställt Värmland. Vi utmanar även landets övriga energibolag att fördela sin sponsring mer jämställt. Vårt jämställda samarbetsavtal med FBK uppmärksammades stort i regiontidningarna och uppskattades mycket i sociala medier av kunder och av Färjestads andra samarbetspartners.

Team Rynkeby

Under året var vi fortsatt en samarbetspartner till Team Rynkeby Värmland. Team Rynkeby är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år, genom att cykla till Paris, samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer.

2021 samlade Team Rynkeby totalt in 99 miljoner kronor till organisationer som hjälper barn med kritiska sjukdomar, varav 36 miljoner kronor gick till Barncancerfonden och Barnhjärtfonden i Sverige.

Utdelning av matkassar

Under julveckan delade Karlstads Energi ut matkassar till behövande i samarbete med bland annat Stadsmissionen. På så sätt hoppades vi skänka lite julglädje till dem som lever i utsatthet.