Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Vi ställer inte in - vi ställer om

Hög tillgänglighet och en säker arbetsmiljö är två av våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Under 2021 lyckades vi fortsatt upprätthålla en mycket hög tillgänglighet i våra samhällsviktiga verksamheter trots utmaningarna med pandemin. Dessutom certifierade vi oss under året enligt ISO 45001 – ett ledningssystem för arbetsmiljö.

Medarbetare samtalar vid en sopbil.

Stora delar av Karlstads Energis verksamhet klassas som samhällsviktig och det ställer särskilt höga krav på leveranssäkerhet i våra verksamheter, även under en pandemi. Värmen ska produceras och distribueras, elen ska som vanligt produceras när den behövs som mest och rest- och matavfall ska hämtas in. Saker Karlstadsborna tar för givet.

Två år in i pandemin kan vi konstatera att vi har lyckats leverera våra tjänster utan några större driftstörningar, mycket tack vare personalens engagemang och vilja att lösa de utmaningar vi ställts inför längs vägen.

En annan förklaring till att vi lyckats är vårt förebyggande arbete, bland annat i form av riskanalyser och kontinuitetsplaneringar. I våra kontinuitetsplaneringar tittar vi på olika tänkbara scenarier och hur vi kan hantera dem. Vår krisledningsgrupp har gjord regelbundna analyser och ställningstaganden under pandemin.

För att minska risken för smitta bland personalen delade vi upp vissa arbetsgrupper så att exempelvis några fjärrvärmetekniker utgick från ett temporärt kontor. Vi såg även över schemat för skiftgång i driften för att minska risken för smittspridning.

Vi noterade högre sjuktal under 2021 jämfört med tidigare år, i synnerhet under slutet av året då omikronvarianten av coronaviruset spred sig i samhället. För att vi skulle kunna hämta Karlstadsbornas rest- och matavfall tog insamlingen in fler vikarier än normalt.

Precis som tidigare under pandemin arbetade de medarbetare som hade möjlighet hemifrån under större delen av året.

Certifierade enligt ISO 45001

Arbetsmiljö är en annan av våra mest prioriterade hållbarhetsfrågor. Under 2020 påbörjades arbetet med att certifiera oss enligt ISO 45001, ett ledningssystem för arbetsmiljö, och i början av 2021 fick vi vår certifiering. Med ett ledningssystem på plats stärks vårt systematiska arbetsmiljöarbete ytterligare.

Vårt mål är att alla medarbetare och entreprenörer ska lämna vår arbetsplats i samma skick som de kom. Därför strävar vi efter målet att inga incidenter som leder till sjukskrivning (Lost Time Incident, eller LTI) ska inträffa. Efter mer än ett år utan LTI var två medarbetare inblanda - de i en arbetsrelaterad trafikolycka i juli, som resulterade i en kortare sjukskrivning.

Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av vår arbetsdag. För att underlätta rapportering har vi infört verktyget Enia där våra medarbetare kan rapportera riskobservationer och tillbud direkt i sin telefon.