Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

En hållbar investering för framtiden

2021 godkände kommunfullmäktige i Karlstad vår investering i ett fjärrkylanät – ett viktigt strategiskt beslut som kommer att minska vår och våra kunders miljöpåverkan under lång tid framöver.

Sandgrundsudden i Karlstad.

1948 var Karlstad först i landet med att bygga ett permanent fjärrvärmenät. I Yttre hamn uppfördes ett fliseldat kraftvärmeverk som hjälpte till att trygga elförsörjningen för Karlstad Mekaniska Werkstads verksamhet på Lamberget. Restvärmen från elproduktionen användes för att värma bostäder i samma område.

Sedan dess har fjärrvärmen successivt byggts ut i staden och är nu den dominerande uppvärmningsformen i Karlstads centrala delar. Det är ingen överdrift att påstå att fjärrvärmen, genom att ersätta oljeeldning i fastigheterna, har varit en av de mest betydelsefulla miljösatsningarna i Karlstad under efterkrigstiden.

2021 tog Karlstads Energi ett nytt strategiskt beslut som kommer att påverka staden under lång tid framöver – en investering i ett fjärrkylanät. Fjärrkyla bygger på samma princip som fjärrvärmen – kylan produceras i en central anläggning och distribueras till kunderna via ett ledningsnät. Och återigen kommer kraftvärmeverket i Yttre hamn att spela en nyckelroll i denna nya infrastruktursatsning. Det är här vi kommer att producera kylan som ska levereras till innerstan.

Frikyla under stora delar av året

Fjärrkyla har flera miljöfördelar jämfört med konventionella eldrivna kylmaskiner. Under merparten av året kan vi använda den naturliga kylan i Vänervattnet för att kyla lokaler och industrier. Det kallas frikyla.

I och med att kylan produceras vid en central anläggning i stället för lokalt hos kunden blir satsningen mer resurseffektiv än konventionell kyla.

Liksom fjärrvärmen är fjärrkylan dessutom mycket driftsäker. Eftersom kylan distribueras i ett större system minskar risken för problem hos kunderna. Kundernas behov av underhåll av sina maskiner minskar också kraftigt. När efterfrågan på kyla är som störst räcker inte den naturliga kylan i Vänervattnet till. Då använder vi i stället återvunnen värme från vår avfallspanna för att producera kyla med så kalllad absorptionskylteknik. På så sätt använder vi resurserna smartare.

När kunderna bytte sina oljepannor mot fjärrvärmen frigjordes mycket plats i kundernas lokaler. Så är det även med fjärrkylan. I stället för stora bullrande kompressormaskiner kommer fjärrkylan göra att kunderna kan använda sina lokaler på ett smartare sätt.

Ytterligare en fördel är att fjärrkylakunderna slipper använda miljöfarliga köldmedier vilket minskar användningen och utsläppen av freoner.

När konventionella kylmaskiner ersätts av fjärrkyla minskar belastningen på det lokala elnätet. Då frigörs effekt som i stället kan användas till exempelvis elbilsladdning.

Sist men inte minst har fjärrkyla ett konkurrenskraftigt pris. Precis som med fjärrvärmen slipper fjärrkylakunderna de stora prissvängningarna på elmarknaden och kan i stället vänta sig ett stabilt och förutsägbart pris.

Under 2022 börjar vi bygga vårt fjärrkylanät från Yttre hamn mot innerstan via Herrhagen, samma väg som vi på 1970-talet drog fjärrvärmenätet. Vi kommer också påbörja arbetena vid produktionsanläggningen vid gamla kraftvärmeverket.

Lokal kylalösning redan 2022

Planen är att de första kunderna i centrala Karlstad ska kopplas på fjärrkylanätet sommaren 2023. Men vi har kunder som vill att ha levererans av kyla tidigare. Vi har därför tecknat avtal med kunder om en lokal kylalösning där vi tillfälligt producerar kylan till tre fastigheter med konventionella kylmaskiner. Dessa fastigheter kopplas senare på fjärrkylanätet när detta är utbyggt. Eftersom fler kunder har uppmärksammat att fjärrkylan är på väg att byggas ut förs liknande diskussioner med andra fastighetsägare i centrala Karlstad.