Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Vi är hållbara, nära och framåt

Karlstads Energi erbjuder produkter och tjänster som gör det enklare för våra kunder att leva ett mer hållbart liv. Tillsammans skapar vi ljus, värme och en hållbar framtid.

Karlstads Energi

El, fjärrvärme och renhållning

Karlstads Energi levererar värme till över 5 000 kunder och el till cirka 42 000 kundanläggningar. Vi har egen produktion av både värme och el. Elen kommer från det biobränsleeldade kraftvärmeverket på Heden och från Vindpark Vänern. Den största delen fjärrvärme kommer från Hedenverket.

Det är Karlstads Energi som sköter den kommunala renhållningen i Karlstad. Vi samlar in och tar hand om kommunens hushålls- och verksamhetsavfall samt bemannar och sköter om Karlstads sex återvinningscentraler.

Uppdraget

Vi är ett medborgarägt företag. Att producera och sälja energi är en del av vårt kommunala uppdrag. Karlstads Energi AB ingår i koncernen Karlstads Stadshus AB som är helägt av Karlstads kommun. I koncernen ingår systerbolaget Karlstads El och Stadsnät AB som äger och sköter det lokala elnätet.

Filmen om Karlstads Energi