Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Vi har förnyat vårt miljöcertifikat!

Karlstads Energi är miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Det första certifikatet erhölls år 2004 och sedan dess har certifikatet förnyats vart tredje år. Att vi är miljöcertifierad innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och att vi skapar medvetenhet om vår miljöpåverkan.

Miljömål

Miljöledningssystemet medför att vi arbetar kontinuerligt med miljömål och andra ständiga förbättringar för att minimera vår negativa miljöpåverkan och för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. För att få ett kvitto, certifikatet, på att vi gör rätt saker och att vi följer standardens krav har vi en gång per år besök av en extern miljörevisor som under fyra dagar går igenom vår verksamhet.

Ständiga förbättringar sedan 1997

Miljöledningsarbetet startade redan år 1997 med vår första miljöutredning. Sedan vi satte upp det första miljömålet 1999 har vi arbetet med cirka 45 miljömål, stora som små. Ett av de första miljömålen var att minska mängden fasta restprodukter som läggs på deponi. Därför återanvänds eller återvinns merparten av våra fasta restprodukter från förbränningsanläggningarna. Ett exempel är träaskan från kraftvärmeverken på Heden som återförs till skogen för ta tillvara på näringsämnen som finns kvar i askan.

Ett av de senare målen är insamling av matavfall för tillverkning av fordonsgas och ett av de största miljömålen är vårt senaste fliseldade kraftvärmeverk som ökade andelen förnybar el och som gjorde att vår produktion vid normal drift i princip är helt fossilfri.