Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Vår aska ger skogen nytt liv

På Karlstads Energi vill vi alltid minska vår miljöpåverkan. Ett led i detta arbete är att återföra askan från våra fliseldade kraftvärmeverk tillbaka till skogen.

Skogen

Den största delen av bränslet till vår fjärrvärmeproduktion utgörs av träflis. Träfliset består till största delen av grenar och toppar från skogen, vanligtvis kallat grot. En resurs som annars skulle gå till spillo.

När fliset har blivit till el och värme i våra kraftvärmeverk återstår en näringsrik aska som vi med hjälp av vår samarbetspartner Askungen Vital återför till skogen. Askan motverkar försurningen av skogsmark och vattendrag då aska från biobränslen innehåller alla näringsämnen som fanns i veden, förutom kvävet.

NWT har uppmärksammat att vår aska ger skogen nytt liv

Att återföra aska till skogen är förenat med en kostnad och är frivilligt för Sveriges fjärrvärmeleverantörer som har flis i sin bränslemix – men en självklarhet för oss på Karlstads Energi.