Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Stort besökstryck på ÅVC Heden

Sedan några år tillbaka har Karlstads Energi söndagsöppet på återvinningscentral Heden under vår och höst.
Något som Karlstadsborna uppenbart lärt sig att utnyttja.
- Det har varit så mycket folk att det uppstått viss irritation på ÅVC Heden de senaste söndagarna. Vi har därför valt att kalla in ordningsvakter kommande söndagar, berättar Marcus Edenberg, ÅVC-chef på Karlstads Energi.

ÅVC Heden

Vi noterar att det under våren har varit mer besökare på våra sex återvinningscentraler jämfört med tidigare år.

- Kanske har det med den förhållandevis långa vintern att göra, säger Marcus Edenberg.

Mest besökare och längst köer har det varit på ÅVC Heden under söndagar de senaste veckorna. I och med att ÅVC Heden inte genomgått samma modernisering som exempelvis återvinningscentralen på Våxnäs och i Molkom har det uppstått en viss irritation bland besökarna på Heden under söndagar de senaste veckorna.

Som en följd av detta har Karlstads Energi anlitat vakter som kommer att finnas på plats på ÅVC Heden kommande söndagar.

- Blir det för långa köer kommer vakterna att stanna besökare utanför centralen och släppa in en besökare när en annan kör ut, säger Marcus Edenberg.

ÅVC Heden kommer att byggas om och moderniseras. Karlstads Energi väntar på att Karlstads kommun ska bevilja bygglov.

- Vi har pengar i budgeten för att bygga om ÅVC Heden under hösten, avslutar Marcus Edenberg.