Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Rekordstort intresse på årets kundmöte

I Nöjesfabriken (torsdag 13/10) samt i Löfbergs Arena (onsdag 19/10) samlades över 400 av Karlstads Energis kunder för att ta del av information om vår fjärrvärme i Karlstad.

Martin Rosén, fjärrvärmesäljare informerade vid samtliga möten och inledde med att presentera agendan samt vilka från Karlstads Energi som medverkade. På plats fanns Peter Lind, värmechef, Olof Öberg, distributionschef, Sören Blomqvist, marknadschef, Peo Ajaxson, kommunikationsansvarig samt Tobias Hedenström, marknadskommunikatör.

Martin berättade om vad som hänt sedan förra mötet samt kort om vilka planer som finns för framtiden. Han berättade bland annat om vår rundvandring i Heden 3, något vi på Karlstads Energi upplevde var ett uppskattat inslag under året.

Martin presenterade och visade en film om vårt Klimatbokslut, som visar att vi tillsammans med våra kunder under 2015 sänkt kommunens utsläpp av växthusgaser med hela 208 000 ton. Tack alla kunder!

Martin informerade även att Karlstads Energi för tredje året är medlem i Prisdialogen.

Samtliga möten avslutades med en frågestund som sammanställts nedan.

Frågor under mötet med privatpersonerna

Vilken säkerhet finns om ni lägger ner flera anläggningar? Om vi till exempel hamnar i krig eller vid terrordåd? 
Vi kommer att anpassa reserverna till samma nivå som är brukligt inom branschen. Det innebär att vi ska klara leveranserna trots att det är rejält kallt (-20 °C) samtidigt som den största anläggningen av någon anledning inte är i drift. 

Hur påverkar Oskarshamnsaktierna kostnaden för Karlstads Energi?
Inte alls. Det är kommunen som äger aktierna vilket innebär att intäkter och kostnader som är förknippade med aktieinnehavet hamnar hos kommunen, inte Karlstads Energi.

Påverkar Vindparken kostnaden för fjärrvärmeverksamheten?
Nej, de kostnader som varit förknippade med vindparken har bokförts på en annan verksamhet. Denna verksamhet omfattar elproduktion som är särskild från värmeverksamheten.

Kommer Karlstads Energis fjärrvärme och Hammarö Energis fjärrvärme att integreras?
Rent tekniskt så levereras all värme Hammarö Energi säljer till sina kunder från Karlstads Energi. Sedan 2009 finns ett avtal mellan bolagen gällande den leveransen. Några diskussioner om samgående mellan bolagen pågår inte.

Hur är kopplingen mellan Karlstads Energi och Stora Enso?
Under 2008 slöts ett avtal mellan Karlstads Energi och Stora Enso. Avtalet innebär att Karlstads Energi vid behov kan köpa värme från Stora Enso.

Hur ser ert avkastningskrav ut från era ägare?
Vår ägare kräver att vi ska avkasta en procentsats på vårt totala kapital. Det innebär att vi ungefär ska avkasta 100 miljoner kronor om året.

Hur länge räknar ni med att fjärrvärmecentralen ska fungera i hemmet? Min börjar närma sig 10 år.
En fjärrvärmecentral beräknas ha en livslängd på minst 25 år. Vid bristfällig funktion eller förändrat behov kan delar av eller hela centralen bytas ut och på så sätt kan livslängden påverkas.

Hur ser råvaruförsörjningen ut?
Av energin som tillförs fjärrvärmenätet kommer cirka 25 % från vår avfallspanna och 75 % från biobränslen. Av den biobränslebaserade produktionen köps cirka 2-3 % från Stora Enso. Avfallet och även biobränslet kommer nästan uteslutande från regionen.

Hur påverkas ni om vi blir duktigare på att sopsortera?
Att sortera ut sådant ur avfallet som på något sätt går att återanvända ska alla hjälpa till med. För vår del så är det bättre ju mindre föroreningar det finns i avfallet. Det hjälper till att få avfallspannan att fungera bättre.

Frågor under mötena med företagskunder och bostadsrättsföreningar

Den här besparingen på 208 000 ton (Klimatbokslutet) var den i jämförelse med olja?
Nej, det är en jämförelse med realistiska alternativ med den bästa tekniken.
Här hittar du rapporten

Det är kraftig utbyggnad i Karlstad, klarar ni av att leverera till all nybyggnation?
Vi har plats i vårt system för fler kunder utan att vi behöver förstärka våra anläggningar.

Vad eldar ni med i Yttre hamn?
I yttre hamn har vi två pannor som används när det är som allra kallast. De eldas med en bio-olja. Utöver det så har vi två pannor som utgör en ren reserv. De kan behöva användas om det är riktigt kallt och vi får en driftstörning på någon av våra anläggningar på Heden. Reservpannorna eldas med fossil eldningsolja.

Tittar vi på räntorna och konsumentprisindex så går det mesta ner, jag tycker det är konstigt att era priser hela tiden går upp? Det är väl bolagets styrelse som ska agera för bolagets bästa, de kan inte bara nicka och säga ja när ägaren kräver mer. Jag tycker det är fel att ni hela tiden ska höja.
Vi måste komma ihåg att vi medvetet satsat och investerat för att få ett system utan fossil olja. Det senaste steget är Heden 3. Alla investeringar för att uppnå det kostar pengar. De närmaste åren ser vi inte några stora investeringar framför oss.

Vad händer om alla installerar solceller och borrar efter Bergvärme? Då behöver vi inte er.
Som vi sett av klimatbokslutet så är det bästa sättet att klara sitt värmebehov i Karlstad under de närmaste åren att använda fjärrvärme. Vi har ett system där vi utnyttjar resurser som annars skulle riskera att gå förlorade samtidigt som vi kan utnyttja fjärrvärmebehovet till att producera el från förnybara bränslen. Att använda bergvärme där vår fjärrvärme utgör ett alternativ är ur ett klimatperspektiv kontraproduktivt.

Utbyggnaden som sker i stan, sker till stor del där fjärrvärmen redan finns. Det borde borga för att ni får in mer intäkter, utan större kostnader för er och då borde ni kunna hålla ner priset.
Det är riktigt. Vi har plats i vårt system för fler kunder utan att vi behöver öka vår kapacitet. Det leder till att fler är med och delar på de fasta kostnader som finns.