Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Vi klimatkompenserar Putte i parken

Musikfestivalen Putte i parken är en av årets höjdpunkter i Karlstad.
Nu ser vi som samarbetspartner till att klimatkompensera hela festivalen.
Vad betyder det i praktiken?

PIP

Vad innebär klimatkompensation?

Klimatkompensation är som det låter, ett sätt att kompensera för en mängd växthusgaser som oundvikligt har släppts ut. Själva klimatkompenseringen sker genom att investera i aktiviteter som minskar eller binder växthusgaserna på kort eller lång sikt. Det är vanligt att företag väljer att klimatkompensera sina utsläpp men även privatpersoner kan välja att klimatkompensera. Karlstads Energi har valt att klimatkompensera Putte i parken med hjälp av organisationen Vi-skogen och det är genom trädplantering och hållbara jordbruksmetoder som Vi-skogens klimatkompensation sker. Träd och mark absorberar nämligen växthusgaser och bidrar till att minska den globala uppvärmningen.

Klimatkompensationen av Putte i parken

Vad gör då klimatkompenseringen av Putte i parken? Ofta tänker vi inte ens på att allt det vi förbrukar innebär utsläpp som påverkar klimatet negativt. Under hela festivalen har mat, dryck, avfall, transporter (bil och buss), hotell, flyg och trycksaker genererat totalt 151,4 ton utsläppta växthusgaser enligt Vi-skogens beräkningar (uträkningen är ett estimat). För att kompensera denna siffra planterar Vi-skogen över 26 000 träd. Dessa träd bidrar inte bara till ett bättre klimat utan även minskad fattigdom.

Varför vi väljer att klimatkompensera

Det är ingen nyhet att världen står inför en enorm utmaning att hålla klimatet under 1,5 graders temperaturökning. Extremväder som torka och översvämningar innebär stora problem för både människor och djur världen över. De som blir värst drabbade är människor i fattiga länder som inte har resurser och möjlighet att stå emot de konsekvenser som klimatförändringarna för med sig.

Vi har möjlighet att göra skillnad och därför har vi valt att klimatkompensera Putte i parken 2019. Det går inte att rädda världen på en dag och det går inte att ensam lösa dessa problem vi står inför. Däremot går det att bidra med små åtgärder och upplysa andra om att göra detsamma. Förhoppningsvis kan vi då tillsammans göra en större skillnad.

Vi hoppas att fler kan finna inspiration i det vi gör, välja att klimatkompensera och ta fler klimatsmarta beslut.

Om Vi-skogen

Vi-skogen har sedan 1983 arbetat med hållbar utveckling i östra Afrika. Under deras aktiva tid har de planterat nära 120 miljoner träd som hjälpt 2.3 miljoner människor till ett bättre liv. De träd som Vi-skogen planterar ger både frukt, foder till djur, ved och byggmaterial. Träden binder också näringsrikt kväve i marken, de ger skugga mot stark sol och de hindrar bördig jord från att spelas bort vid kraftiga skyfall. Vi-skogens mål med klimatkompenseringen är att utrota fattigdom, minska effekterna av klimatförändringar och bidra till en hållbar miljö kring Victoriasjön.

Läs mer om Vi-skogen på deras webbplats