Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Nu sjösätter vi ett sorteringskit

Att sortera avfall rätt i en båt är en utmaning.
Nu vill Karlstads Energi, Karlstads kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI AB) underlätta källsorteringen till sjöss.
- Vi ger bort ett källsorteringskit till alla som hyr en båtplats av kommunen. Vi har även 250 kit till kommunens båtgäster som övernattar i gästhamnen, berättar Pär Larsson, renhållningschef på Karlstads Energi.

Sortering

Tyvärr läser vi allt oftare om problem med plast i våra sjöar och hav. I haven bryts plast ner till mikroplaster som fungerar som magneter för bakterier och miljögifter. När havsdjur får i sig mikroplast frisläpps giftiga ämnen som vi människor kan få i oss via maten.

Plast är en av flera avfallstyper som har ett eget fack i det sorteringskit som Karlstads Energi, Karlstads kommun och FTI AB nu erbjuder alla som hyr båtplats av kommunen. Sorteringskitet innehåller tre olika kassar med fack för sammanlagt 11 avfallstyper. 
Väl i land kan det källsorterade avfallet lämnas för materialåtervinning på en återvinningsstation, återvinningscentral eller någon av de avfallsstationer kommunen har vid sina bryggor.

För de som hyr båtplatser av Karlstads kommun finns sorteringskitet för uthämtning vid kommunens kontaktcenter i bibliotekshuset. För de båtgäster som övernattar i gästhamnen finns sorteringskitet på hamnkontoret.

- Det finns många båtägare som vill ta sitt ansvar och sortera sitt avfall. Tidigare har vi inte haft något verktyg för detta, men nu hoppas vi att sorteringskitet upplevs som ett steg i rätt riktning, säger Marianne Fröding, samordnare båt och bad, på Karlstads kommun.