Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Intresset för fjärrvärme är fortsatt (rekord)stort

På stadshotellet (torsdag 12 oktober) samlades över 500 av Karlstads Energis kunder för att ta del av information om fjärrvärme i Karlstad. Den stora mängden deltagare fick fördelas på tre möten och sammanlagt var det över 100 besökare mer i år än vårt tidigare rekord. Kul med så stort intresse för vår verksamhet.

Martin Rosén, kundansvarig för fjärrvärmen informerade vid samtliga möten och inledde med att presentera representanterna från Karlstads Energi. På plats fanns Johan Thelander, vår nya värmechef, Olof Öberg, distributionschef, Sören Blomqvist, marknadschef, Peo Ajaxson, kommunikationsansvarig samt Tobias Hedenström, kommunikatör.

Martin berättade vad som hänt under 2016 samt kort om vilka planer som finns för framtiden. I bildspelet ovan hittar du presentationen från kundmötet. Martin berättade om relationen mellan väder, temperatur och energiförbrukning, hur våra anläggningar presterat under året samt vilket resultat vi uppnådde.

Vidare berättade Martin om vikten av att vi har uppdaterade  kontaktuppgifter till våra kunder, resultatet från vår senaste kundundersökning, om vår prismodell samt den kommande justeringen av säsongspriserna.

Vi är fortsatt godkända medlemmar i Prisdialogen och vi har ett Klimatbokslut för 2016 som toppar det fina resultatet från året innan. Avslutningsvis berättade Martin att fjärrvärmepriset lämnas oförändrat 1 januari 2018.

Stort tack till alla våra kunder!

Frågor från årets kundmöte

  • Hur många kunder är det som lämnar er?

Hittills 2017, 7 kunder och 0,7 GWh (nya 14 st och 1,8 GWh). 2016, 11 kunder och 0,9 GWh, (nya 48 st och 2,4 GWh). 2015, 3 kunder och 0,3 GWh (nya 44 st och 2,4 GWh). 2014, 2 kunder och 0,8 GWh (nya 31 st och 2,2 GWh).

  • SKI - när det gäller elhandel har jag noterat att många inte är med. Är det valfritt?

Ja, det är valfritt. Ungefär 20 av Sveriges 120 elhandlare brukar delta i undersökningen.

  • Du nämnde fossila anläggningar ”på stan”, kommer inte all värme från Hedenverket?

Den sista reserven, om de ordinarie anläggningarna inte fungerar, eldas med fossil olja. Normalt används Hedenverket, bioolja och värme från Skoghalls bruk som normal produktion, spetslast och reserv.

  • Hur är er it-säkerhet om ni skulle drabbas av en hackerattack?

Processnätverket är skyddat med brandvägg. Vi har säkerhetsrutiner.

  • Elen ni producerar, hur distribueras den? Är elen ni producerar tillräckligt för att täcka Karlstads kommuns behov?

Producerad el matas in på lokalnätet (130 kV) i Karlstad som ägs och förvaltas av Karlstads El- och Stadsnät AB (vårt systerbolag). Den inmatade effekten täcker en del av stadens behov och reducerar uttaget från regionnätet (Ellevio).

  • Finns det inget politiskt tryck att ni ska öka fjärrvärmens andel i Karlstad?

Ägardirektivet anger att bolaget ska verka för att antalet fjärrvärmekunder ska öka genom nyanslutning, som ger minst 3 GWh per år.

  • Vart går vinsten ni gör i Karlstads Energi?

Normalt behålls pengarna i bolaget för till exempel investeringar. Emellanåt lämnas även koncernbidrag till moderbolaget, Karlstads Stadshus AB, för fördelning till systerbolag i koncernen (Mariebergsskogen och Karlstad Airport till exempel).

  • Hur tänker ni beträffande fasta avgifter kontra rörliga?

Vi har fasta kostnader i verksamheten som vi behöver ta betalt för. Om vi inte gjorde det skulle vi inte överleva på sikt. Vår styrelse har varit tydlig med att den fasta delen av fjärrvärmepriset inte ska öka i förhållande till det rörliga.

  • Heden 3 är en väldigt flott anläggning, men hur ligger Karlstads Energi till tekniskt om ni jämför med andra städer, till exempel Örebro eller Jönköping?

I sin storleksklass är Heden 3 den mest effektiva kraftvärmeanläggningen i Sverige just nu.

  • Hur ser budgeten ut i år?

Vi kommer inte att klara ägarens resultatkrav. Det beror framför allt på att den gånga vintern saknade några riktiga köldknäppar vilket i sin tur påverkat vår effektintäkt negativt. Å andra sidan blir de vi är till för, Karlstadborna, vinnare på en mild vinter. Vi ser ut att missa ägarens avkastningskrav med ungefär 25 miljoner.