Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

500 miljöhjältar på årligt kundmöte

- Alla fjärrvärmekunder är riktiga miljöhjältar!
Det slog docent Fredrik Wikström fast när nära 500 av Karlstads Energis fjärrvärmekunder besökte vårt årliga möte.

Nästan 500 kunder kom på vårt kundmöte.

Varje år arrangerar vi ett möte för våra fjärrvärmekunder, på dagen träffar vi företagskunder och på kvällen våra privatkunder, där vi informerar om senaste nytt som rör fjärrvärmen i Karlstad. Alla kunder får också möjligt att ställa frågor och lämna synpunkter på verksamheten.

Denna gång arrangerade vi mötet på Hotell Gustaf Fröding. Vår fjärrvärmesäljare Martin Rosén berättade bland annat om att 2018 var ett varmare år jämfört med 2017 men att några kallade månader 2018 gjorde att vi i stort sett nådde vårt budgeterade resultat.

Oförändrat pris 2020

Martin berättade också att en kundundersökning 2018 visade att vi har landets näst mest nöjda fjärrvärmekunder. Återstår att se om vi kan nå överst 2019.

Intresset för att ansluta sig till fjärrvärmenätet är fortsatt stort berättade Martin vidare. Under 2018 anslöts nästan 5 GWh volym och vi ser ut att nå liknande siffror 2019.

Det är också klart att vi lämnar fjärrvärmepriset oförändrat 2020, precis som vi gjorde 2018 och 2019.

Wikström: Vi måste använda energin smartare – som med kraftvärme

Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, höll sedan en föreläsning på temat hur vi ska sänka våra utsläpp av klimatgaser kommande år för att uppnå de miljömål som finns.

Wikströms genomgående tema var att vi måste utnyttja energin så smart vi kan. Han slog därför ett extra slag för kraftvärmen, alltså produktion av el och värme. Vid Hedenverket driver vi två kraftvärmeverk.

- Med kraftvärmen vi tillvara på mer av energin och producera energi där den behövs, när den behövs. Lite smartare och lite bättre. Ni som sitter här är alla miljöhjältar, menade Wikström och fortsatte.

- Jag blir därför lite orolig när jag läser att en del bostadsrättsföreningar borrar för bergvärme. Det minskar underlaget för kraftvärmen och därmed den lokala elproduktionen som vi behöver i städerna. Om jag fick bestämma skulle alla som kan ha fjärrvärme i städerna ha fjärrvärme. Övriga fastigheter kan värmas upp med värmepump.

Vidare var Wikström öppen med att han finner det skrämmande att politikerna inte lyssnar mer på den vetenskap som finns.

- Vi kan halvera de globala utsläppen på tio år. Visst kan vi det. Men vi kan inte tro att tekniken kan lösa allt. Vi måste också bjuda till. Genom att köpa en bil som drar hälften så mycket bränsle, att minska bilåkandet i städerna, att halvera matsvinnet och halvera vår köttkonsumtion samt våra flygresor kommer vi en bra bit på vägen, avslutade Wikström innan han rev ner applåder från den stora publikskaran.

Frågor från kunder

Klarar vi av elproduktionen i Sverige utan importera?

Fredrik svarar att vi ska effektivisera elanvändningen så att vi inte behöver ersätta all el från den kärnkraft som kommer att läggas ned. Idag är vi självförsörjande men vi är sammankopplade med norra Europa så vi bör vara sparsamma med elen i Sverige.

Hur kan Karlstad agera när vi har strömavbrott?

Johan Thelander, värmechef på Karlstads Energi: Vi har möjlighet att producera el och värme även vid avbrott.

Bilparken är beroende av fossila bränslen - kommer finnas kvar länge till. Forskas det mer på fossilfria bränslen?

Fredrik Wikström: Ja det gör det. HVO är bra ersättare för fossil diesel. Med dagens teknik blir det svårt för batterier att ersätta fossila bränslen fullt ut. Bränsleceller kommer bli aktuellt om kanske tio år. Idag är verkningsgraden lite för låg när vi omvandlar el till vätgas och sen tillbaka till el.

Nedhuggning av skogen - hur mycket påverkar det koldioxidutsläppen?

Fredrik Wikström: Avskogningen står för en del av de ökade mängderna koldioxid i atmosfären men det är fossila bränslen som ligger bakom merparten av den koldioxid som finns idag.