Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för deponin på Djupdalen, sex återvinningscentraler, hantering av slam, latrin och alla övriga hushållssopor i hela kommunen. Vi hämtar också, grovavfall, källsorterat avfall och verksamhetsavfall. Dessutom inför vi sortering av matavfall i Karlstad.

Frågor om renhållning

Hur gör jag för att byta storlek på kärl och/eller intervall på min sophämtning?
Det gör du genom att kontakta vår kundservice på 054-540 71 00 eller genom att skicka e-post till kundservice.energi@karlstad.se med din beställning om kärlbyte. Tänk på att det tillkommer en engångskostnad när du byter storlek på ditt kärl, avgiften läggs på din nästa faktura.

Har ditt sopkärl gått sönder och du vill ha ett nytt?
Då fyller du i vårt formulär för trasiga sopkärl här eller kontaktar vår kundservice på kundservice.energi@karlstad.se eller 054-540 71 00. I första hand försöker vi laga det som gått sönder.

Kan jag flytta mellanväggen i sopkärlet själv?
Helst inte, vi rekommenderar att du kontaktar vår kundservice som ber sophämtaren att flytta mellanväggen nästa gång de tömmer dina sopor. Om mellanväggen inte blir monterad på rätt sätt så kan den lossna och hamnar i sopbilen vid tömning.

Om jag har en fastighet – hur gör jag för att teckna ett sopabonnemang?
Det gör du enklast genom att kontakta vår kundservice via telefon eller e-post. De uppgifter vi behöver från dig är när du vill att abonnemanget ska starta, fastighetsbeteckning, hämtningsställe, ditt namn och personnummer, telefonnummer, fakturadress, abonnemangsadress, intervall på hämtning samt hur många kärl och vilken storlek på kärlen du vill ha.

Hur gör jag om jag vill ha extra tömning? 
Det gör du genom att anmäla det till vår kundservice.

Vad kostar sommarhämtning? 
Uppgifter om det hittar du här. Det finns två olika abonnemang att välja på. Sommarhämtning för fritidshus gäller från och med 15 maj och till och med 16 september eller vårt lite längre abonnemang som gäller från den 1 maj till den 1 oktober. Vi har även ett tilläggsabonnemang för villor som omfattar sex extra tömningar under juni, juli och augusti.

Varför betalar jag en grundavgift när jag inte har något sopabonnemang?
I din ordinarie sopavgift finns en grundavgift som är till för att du ska ha tillgång till alla återvinningscentraler i Karlstad. Kommunfullmäktige i Karlstad har beslutat att du är skyldig att betala den avgiften även om du inte har sophämtning.

Dragavstånd
Om ditt kärl står på ett avstånd längre än 5 meter från hämtningsfordonets möjliga placering får du betala en avgift för dragavstånd. Om du vill ändra ditt dragavstånd eller tycker att ditt dragavstånd inte stämmer är du välkommen att kontakta vår kundservice. Då gör vi en kontrollmätning av dragavståndet.

Var ligger närmaste återvinningscentral eller återvinningsstation?
Information om närmaste återvinningscentral hittar du här. Om du istället vill hitta närmaste återvinningsstation finns på samma webbsida också en länk till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Det är FTI som ansvarar för återvinningsstationerna där du slänger förpackningar och tidningar. Du kan även ladda ned vår app Kasta Rätt till din mobiltelefon, där finns en komplett karta över alla återvinningscentraler och återvinningsstationer i Karlstad.

Måste jag bygga ett sophus?
Nej. Vi tittar först på framkomligheten för vår sopbil och sophämtare.

Måste jag sortera allt återvinningsmaterial? 
Enligt en förordning är vi i Sverige skyldiga att sortera ut förpackningar och tidningar för materialåtervinning. Genom att göra detta bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Frågor och svar från FTI
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen)


Varför ska jag källsortera förpackningar och tidningar?
Återvinning av förpackningar och tidningar är miljömässigt bra, du sparar både energi och material. Alternativet till återvinning är att vi fortsätter att förbruka jordens resurser.

Varför gäller lagen förpackningar och inte materialslag?
Förordningen bottnar i en princip som kallas "Polluter Pays Principle" "förorenaren betalar". Man vill komma åt problemet vid dess källa. I nästa steg så kommer man kanske att låta lagen gälla materialslag.

Äts inte miljövinsten upp av ökade transporter?
De eventuellt extra resor som kan uppstå vid källsortering och återvinning motiveras med de miljövinster som uppnås när vi återvinner.

Varför ska man sortera färgat glas och ofärgat för sig? Jag har hört att det blandas i alla fall.
Allt sorterat glas hålls separerat även efter att behållarna har tömts. Bilen som tömmer glaset har två fack på flaket.

Varför får jag inte lägga annat än just förpackningar och tidningar i behållarna på återvinningsstationen?
Den huvudsakliga anledningen är att insamlingen kostar pengar, de återvunna förpackningarna ska bära sina egna kostnader. 

Hur mycket ska man rengöra förpackningarna?
Det räcker oftast att skölja ur förpackningen med lite vatten och låta den torka. När det gäller mjölkförpackningar räcker det att den står upp och ner en stund. Det ska inte finnas matrester kvar som kan börja lukta illa och dra till sig skadedjur på återvinningsstationen. 

Hur sorteras kuvert?
Vanliga kuvert ska kastas som brännbart hushållsavfall. De ingår inte i producentansvaret. 

Kan glödlampor läggas i behållaren för glas?
Nej, det är ingen förpackning. De ingår i producentansvaret för elektronik.

Hur sorter man frigolit?
Frigolit sorteras som en plastförpackning. 

Hur sorteras en medicinkarta som består både av plast och aluminium?
En medicinkarta sorteras som plastförpackning. Den består viktmässigt mest av plast, aluminiumet är bara ett tunt lager.

En chipspåse som är blank på insidan, är den en metall- eller en plastförpackning?
Den typen av påse är vanligtvis plastförpackning.

Kan man lämna tomma sprayflaskor (hårspray/sprayfärg) till insamlingen av metallförpackningar?
Ja. Sprayburken betraktas som tom när det inte längre kommer någonting ur den när man håller sprayknappen intryckt.

Hur sorterar man mjölk- och juiceförpackningar? De har ju en hinna av plast/aluminium på insidan?
Förpackningen består mest av kartong så den sorteras som en pappersförpackning. Hinnan av plast/aluminium separeras bort i återvinningsprocessen.

Frågor och svar om våra andra tjänster