Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Energitjänster

Fjärrvärme i Karlstad är inget nytt påfund, sedan 1948 har Karlstads Energi levererat värme till sina kunder. Inom Karlstads tätort finns i dag ett välutbyggt fjärrvärmenät med över 5 000 kunder.

Frågor om fjärrvärme

Hur läser jag av min mätare?

I din fjärrvärmecentral finns en mätare med en display på. På den ska det stå aktuell ställning för antal MWh. Står det ingenting tänder du displayen genom att trycka på den knapp som sitter bredvid displayen.

Vad kostar det att installera fjärrvärme?

Jämfört med andra värmeslag är priset för en installation ofta lägre. Skicka en intresseanmälan till oss eller ring Martin Rosén på 054-540 71 18, så får du ett prisförslag.

Vad blir min årsavgift?

Det beror på vad din förbrukning är. En genomsnittlig villa i Karlstad har ett energibehov på mellan 16 000 och 20 000 kWh per år för uppvärmning. Vid en sådan förbrukning blir din årskostnad mellan 15 700-19 700 kronor per år.

Vad betyder effektavgift?

Effektavgiften beskriver hur stor del av systemet du utnyttjar när du behöver som mest energi, oftast är det de kallaste dagarna på året. Effektgrundande månader är november till och med mars.

Kan vem som helst få fjärrvärme?

Fjärrvärmen byggs ut område för område. Om du bor där det finns fjärrvärme kan du oftast bli ansluten när som helst. Bor du nära ett fjärrvärmeområde kan en utbyggnad bli aktuell om det finns intresse från ett stort antal villaägare i ditt område. Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbyggnadsplaner. För frågor om ditt område kan du kontakta Martin Rosén som är kundansvarig.

Jag har flyttat till ett område där fjärrvärme redan är utbyggt men mitt hus är inte anslutet. När kan jag bli ansluten?

Det beror på hur många tidigare beställningar vi har att behandla innan vi kan komma till dig. Hör du av dig i början av året så är vårt mål att ansluta dig innan halvårsskiftet. Får vi in din beställning senare under året så blir du ansluten senast i december, det året du har gjort en beställning.

Jag har beställt fjärrvärme, när blir jag ansluten?

Vi skickar ut en detaljerad tidsplan någon månad innan vi börjar gräva, där framgår det på ett ungefär när ditt hus blir anslutet. Du kommer även bli kontaktad av vår projektavdelning och det är dit du vänder dig om du har frågor om din anslutning.

Är min beställning bindande?

Ja, beställningen är bindande.

Gräver ni för fjärrvärme året runt?

Nej, vi gräver i regel under den tjälfria perioden vilket vanligtvis är från maj till december.

Hur lång tid tar installationen av fjärrvärme till mitt hus?

Från den dagen vi börjar gräva vid just ditt hus tar det i regel ungefär två till tre veckor för att allt ska vara installerat och driftsatt. Därefter kan återställning av marken ta ytterligare en tid. Det här kan givetvis variera lite från fall till fall.

Tar ni hand om allt kring installationen?

Ja, vi sköter gärna hela installationen med allt från grävarbeten till montering beroende på vad du som kund har köpt för tillval. Vi tar även hand om bortforsling av din gamla panna inklusive samtliga rör, kopplingar och andra delar som hört till det gamla systemet.

Måste ni gräva i min trädgård?

Ja, om du inte redan har ledningar dragna ända fram till huset måste vi gräva från gatan och in. Vi återställer din trädgård med alltifrån gräsmattor och buskage till stenläggningar och staket så snart säsongen tillåter det.

Kan jag få ett billigare pris om jag till exempel gräver själv på min egen tomt?

Det som ingår i anslutningspriset kan du inte påverka genom eget arbete, däremot kan du påverka priset på värmepaketet (se följande frågor och svar).

Måste man köpa värmepaket från Karlstads Energi?

Nej, man kan handla upp denna tjänst i egen regi.

Vilket värmepaket ska jag välja?

  • Värmepaket 1 - För dig som har kombipanna, oljepanna, pelletspanna eller vedpanna kopplad till en murstock eller ett rökrör.
  • Värmepaket 2 - För dig som har en elpanna kopplad till ett vattenburet system med pannrum som saknar rökrör eller murstock.
  • Värmepaket 3 - För dig som har direktverkande el och behöver konvertera till ett vattenburet system.

Hur sätts priserna?

Priser på fjärrvärme sätts som för andra varor, det vill säga i relation mellan köpare och säljare eller mellan utbud och efterfrågan. Fjärrvärme uppfattas normalt som mycket prisvärt i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ som el eller olja. Priset kan variera mellan olika fjärrvärmeföretag. Anledningen är bland annat att man använder olika bränslen och att markförhållandena, där man lägger ner rören, kan variera mycket mellan olika platser.

Hur ekonomisk är fjärrvärme i jämförelse med andra sätt att värma sitt hus?

Priset på fjärrvärme har utvecklats i lägre takt än alternativen. Eftersom fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.

Binder man sig till fjärrvärme?

Du är aldrig bunden till ditt fjärrvärmeabonnemang. Det är fullt möjligt att när som helst säga upp ditt avtal. Normal uppsägningstid är tre månader. Fjärrvärmeföretaget är beroende av en långsiktig och förtroendefull relation till kunden eftersom företaget har gjort stora investeringar och inte kan sälja värmen till några andra än de som finns kring det lokala nätet. Kunderna kan däremot byta till en annan uppvärmningsform.

Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?

Ja, det räcker till exempel till flera jacuzzibad i följd. I fjärrvärmecentralen i huset produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad. När du har fjärrvärme behöver du ingen varmvattenberedare. Din nya värmeväxlare har nästan obegränsad kapacitet eftersom du har värmesystemet för en hel stad i ryggen.

Hur mycket tjänar miljön på att jag byter till fjärrvärme?

Miljön är den stora vinnaren. De flesta fjärrvärmeverk eldar i dag med biobränsle under mycket kontrollerade former. I många fall återvinns dessutom spillvärme från industrier samt energi ur avfall. Det innebär att vi utnyttjar resurser som annars skulle gå förlorade, samtidigt som klimatpåverkan till följd av bostadsuppvärmning minskar kraftigt. I Karlstad Kommun bidrar Karlstads Energi till att minska utsläppen av växthusgaser med över 200 000 ton årligen.

Hur bra är fjärrvärme jämfört med andra värmeslag?

Mycket bra! Den totala kostnaden blir som regel densamma eller lägre. Ur miljöhänseende kan du inte välja ett bättre värmeslag. Dessutom är fjärrvärmen betydligt enklare att sköta än exempelvis ett pelletssystem. Den är mer driftssäker än en värmepump och kräver mindre underhåll. Samtidigt är den ren och tyst och du behöver inte montera någonting på fasaden, vilket är bra för grannsämjan. Fjärrvärmecentralen tar dessutom väldigt lite plats, byter du från en oljepanna får du mycket utrymme över som du kan nyttja till något annat.

Är systemet säkert?

Ja, mycket. Fjärrvärme är en enkel teknik, därför går den sällan sönder. Ett eventuellt läckage i vårt system är helt ofarligt för miljön och påverkar sällan dig som kund eftersom du kan få värme från en annan del av nätet. Skulle något hända med din värmeväxlare åtgärdas det av en servicetekniker precis som med andra värmeslag. Denna service utförs dessutom helt kostnadsfritt.

Finns det några svagheter med fjärrvärme?

Fjärrvärme passar bara i tätorter (som kan vara relativt små områden) och kräver dessutom att många användare ansluter sig. Det är med andra ord svårt att som enskild villaägare ansluta sig till ett fjärrvärmesystem om inte grannarna också vill göra det.

Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?

Nej, bara ungefär 10 procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och dig som kund. Samtidigt är själva värmeverken mycket effektiva och utnyttjar ofta energi som annars helt skulle ha gått till spillo. Sammantaget bidrar fjärrvärme till att samhället hushållar mycket bättre med energi och naturresurser.

Vad händer om fjärrvärmerören går sönder?

Det blir blött och varmt i marken, i övrigt ingenting. Normalt lagas nätet så fort att kunderna inte hinner märka något. Det vatten som finns i fjärrvärmenäten är inte samma vatten som det i ditt varmvatten och element, eftersom det är egna slutna system. Tillförlitligheten i ett fjärrvärmesystem är mycket stor.

Hur ser den typiske fjärrvärmekunden ut?

Den typiske fjärrvärmekunden är en fastighetsägare till ett flerfamiljshus i en svensk mellanstor tätort. Men bland våra kunder finns allt från stora industrier, skolor och sjukhus till familjer i egen villa.

Frågor och svar om våra andra tjänster