Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Elhandel

Elhandeln – analys, prissäkring, prissättning, försäljning – sköts av marknadsavdelningen. Kundservice tar hand om försäljning av el till privatpersoner. Försäljningen och prissättningen av elleveranser till företag sköts av vår elsäljare med inriktning storkunder. Karlstads Energi säljer el till hela Sverige, men prioriterar främst den lokala marknaden. Vår ambition är att växa ”från Karlstad och utåt”. I alla våra avtal ingår ursprungsmärkt el från förnybara energikällor.

Frågor om elhandel

Hur prissätter Karlstads Energi elavtalen? 

Vi köper den el som vi säljer vidare till våra kunder på elbörsen Nord Pool. Priset på Nord Pool styrs av utbud och efterfrågan, och påverkas dessutom till stor del av temperatur, nederbörd, bränslepriser med mera. De priser som vi sätter mot våra slutkunder baseras på marknadspriset på Nord Pool, därutöver lägger vi på en riskpremie som ska täcka de kostnader vi har för att köpa och leverera elen till kunden, samt en liten marginal för vår vinst.

Jag skulle vilja teckna avtal med er, hur gör jag det? 

Du kan teckna elavtal direkt på vår hemsida. Har du ingen dator eller om du hellre vill skriva på ett skriftligt avtal, går det självklart lika bra att ringa kundservice på 054-540 71 00. Vi skickar då avtalet hem till dig per post.

Jag har skickat in ett avtal till er – vad händer nu? 

När ditt avtal är registrerat och färdighanterat hos oss kommer vi att skicka ut en bekräftelse till dig. Vill du vara säker på att ditt avtal nått fram kan du alltid kontakta oss, så kollar vi upp det. Ring oss på telefon 054-540 71 00 eller skicka e-post till kundservice.energi@karlstad.se.

Jag vill säga upp mitt avtal. Hur fungerar det?

Om du har anvisats vår produkt Månadspris 1 år eller har rörligt pris kan du när som helst välja en annan av våra produkter. Vill du säga upp ditt rörliga avtal och välja en annan leverantör är uppsägningstiden en månad. Har du vår anvisade produkt Månadspris 1 år och vill välja en annan leverantör är uppsägningstiden 14 dagar. Har du aktivt valt Månadspris 1 år och vill välja en annan leverantör är uppsägningstiden en månad. Om du har Fast pris 1 år, Fastpris 3 år eller Mix 50/50 1 år skickar vi ut information 60-90 dagar innan ditt avtal går ut.

Vad erbjuder ni för olika typer av elhandelsavtal?

Vi erbjuder avtal med rörligt elpris. Priset följer då elbörsens spotpris. Vi har även produkten Månadspris 1 år där du som kund vet priset för nästkommande månad. En flexibel produkt där du när som helst kan välja något av våra övriga avtal. Företagskunder med en årsförbrukning på mer än 350 000 kWh prissätts och offereras individuellt. I alla våra avtal ingår ursprungsmärkt el från förnybara energikällor.

Har ni någon fast avgift?

Ja, vi har en av Sveriges lägsta fasta avgifter. Den kostar 24 kr/mån.

Vad är mitt totala elpris?

Om du har fastprisavtal så är det: Elpris + elcertifikatsavgift + moms = Ditt totala elpris. 

Om du har ett rörligt avtal så är det: Viktade medelpriset från Nordpool + påslag + elcertifikatsavgift + moms = Ditt totala elpris.

Jag pratade med en säljare från ett konkurrerande elbolag, deras priser var lägre än era. Hur kommer det sig?

Elhandeln har olika typer av avtal och man kan inte alltid jämföra avtalen rakt av, även om det verkar vara samma villkor och avtalstyp. Kom ihåg att alltid kontrollera om det tillkommer en fast avgift eller inte och i så fall hur stor den är. Utan den uppgiften är det svårt att komma fram till en jämförbar totalkostnad. En del elbolag tar även ut en större kostnad för elcertifikaten. De gömmer sin vinst där för att kunna locka med ett lågt elpris utan påslag.

Var kan jag jämföra elpriser?

Alla elhandlare är skyldiga att rapportera elpriserna på vissa avtalstyper till Energimarknadsinspektionen. Rapporteringen ska göras senast ett dygn efter en prisförändring. Resultatet sammanställs och presenteras på Elpriskollen.se. Elpriskollen är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt på nätet.

Vad är anvisat pris?

Den kund som av någon anledning inte gjort ett aktivt val av fast eller rörligt elavtal får automatiskt ett anvisat pris. Med anvisat pris är du inte bunden till någonting och du har ingen uppsägningstid. Du kan när som helst teckna avtal, med oss eller något annat elbolag. 
Priset följer prisutvecklingen på elbörsen NordPool, men ändras inte lika frekvent som det rörliga elpriset. 

Vad är förnybar el?

I alla Karlstads Energis avtal ingår ursprungsmärkt el från förnybara energikällor, vilket innebär att vi garanterar att vi innehar och annullerar ursprungsgarantier från förnybara energikällor som motsvarar kundens förbrukning.

Källor som klassas som förnybara enligt lag är biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi.

Vad är elcertifikat?

Syftet med elcertifikat är att med hjälp av ett marknadsbaserat stödsystem öka den förnybara elproduktionen. Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje MWh (megawattimme) förnybar el som produceras. Elproducenten kan sedan sälja sina elcertifikat vilket då blir en extra intäkt utöver ersättningen för den producerade elen.

För att en anläggning som producerar förnybar el ska få elcertifikat krävs att anläggningen godkänns av Energimyndigheten. De energikällor som en elproducent kan få elcertifikat för är; vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och fliseldade kraftvärmeverk.

En leverantör är enligt lag skyldig att köpa en viss andel förnybar el enligt en så kallad kvotplikt. Elleverantören måste också varje år lämna in (annullera) ett antal elcertifikat i förhållande till hur stor elförsäljningen varit.

Vad är en utsläppsrätt?

En (1 st) utsläppsrätt ger en elproducent tillåtelse att släppa ut ett (1) ton koldioxid. Om en elproducent släpper ut mer koldioxid än vad de har utsläppsrätter för, måste producenten köpa fler utsläppsrätter för att kunna fortsätta producera el. När det totala antalet utsläppsrätter minskar ökar efterfrågan och priset på en utsläppsrätt stiger. Det är EU-regler som styr hur många utsläppsrätter som finns på marknaden.

Hur mycket el produceras i Sverige normalt?

Den totala årsproduktionen av el i Sverige är ett normalår cirka 150 TWh, fördelat på cirka 45% vattenkraft, 45% kärnkraft. Detta kompletteras med kraftvärme (mottryckskraft) och i ökande grad vindkraft.

Översättningstabell

  • 1 TWh = 1 000 GWh 
  • 1 GWh = 1 000 MWh 
  • 1 MWh = 1 000 kWh 
  • 1 kWh = 1 000 W
Frågor och svar om våra andra tjänster