Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Återvinningstjänster

Avdelningen Återvinningstjänster ansvarar för deponin på Djupdalen, sex återvinningscentraler, hantering av slam, latrin och alla övriga hushållssopor i hela kommunen. Vi hämtar också, grovavfall, källsorterat avfall och verksamhetsavfall.

Frågor om renhållning

Hur gör jag för att byta storlek på kärl och/eller intervall på min sophämtning?

Det gör du genom att kontakta vår kundservice på 054-540 71 00 eller genom att skicka e-post till kundservice.energi@karlstad.se med din beställning om kärlbyte. Tänk på att det tillkommer en engångskostnad när du byter storlek på ditt kärl, avgiften läggs på din nästa faktura.

Har ditt sopkärl gått sönder och du vill ha ett nytt?

Då fyller du i vårt formulär för trasiga sopkärl här eller kontaktar vår kundservice på kundservice.energi@karlstad.se eller 054-540 71 00. I första hand försöker vi laga det som gått sönder.

Kan jag flytta mellanväggen i sopkärlet själv?

Helst inte, vi rekommenderar att du kontaktar vår kundservice som ber sophämtaren att flytta mellanväggen nästa gång de tömmer dina sopor. Om mellanväggen inte blir monterad på rätt sätt så kan den lossna och hamnar i sopbilen vid tömning.

Om jag har en fastighet – hur gör jag för att teckna ett sopabonnemang?

Det gör du enklast genom att kontakta vår kundservice via telefon eller e-post. De uppgifter vi behöver från dig är när du vill att abonnemanget ska starta, fastighetsbeteckning, hämtningsställe, ditt namn och personnummer, telefonnummer, fakturadress, abonnemangsadress, intervall på hämtning samt hur många kärl och vilken storlek på kärlen du vill ha.

Hur gör jag om jag vill ha extra tömning?

Det gör du genom att anmäla det till vår kundservice.

Vad kostar sommarhämtning?

Uppgifter om abonnemanget sommarhämtning kan du läsa om i renhållningstaxan.

Sommarhämtning för fritidshus löper vecka 20-41. Vi har även ett tilläggsabonnemang för villor som omfattar sex extra tömningar under juni, juli och augusti.

Varför betalar jag en grundavgift när jag inte har något sopabonnemang?

I din ordinarie sopavgift finns en grundavgift som är till för att du ska ha tillgång till alla återvinningscentraler i Karlstad. Kommunfullmäktige i Karlstad har beslutat att du är skyldig att betala den avgiften även om du inte har sophämtning.

Vad är dragavstånd?

Om ditt kärl står på ett avstånd längre än fem meter från hämtningsfordonets möjliga placering får du betala en avgift för dragavstånd. Om du vill ändra ditt dragavstånd eller tycker att ditt dragavstånd inte stämmer är du välkommen att kontakta vår kundservice. Då gör vi en kontrollmätning av dragavståndet.

Var ligger närmaste återvinningscentral eller återvinningsstation?

Information om närmaste återvinningscentral hittar du här.

Om du istället vill hitta närmaste återvinningsstation finns på samma webbsida också en länk till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Det är FTI som ansvarar för återvinningsstationerna där du slänger förpackningar och tidningar. Du kan även ladda ned vår app Kasta Rätt till din mobiltelefon, där finns en komplett karta över alla återvinningscentraler och återvinningsstationer i Karlstad.

Måste jag bygga ett sophus?

Nej. Vi tittar först på framkomligheten för vår sopbil och sophämtare.

Måste jag sortera allt återvinningsmaterial?

Enligt en förordning är vi i Sverige skyldiga att sortera ut förpackningar och tidningar för materialåtervinning. Genom att göra detta bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Frågor och svar om våra andra tjänster