Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Producera egen el

Här har vi samlat information som kan vara hjälpsam för dig som vill veta mer om att producera egen el.

Bra läge att bli mikroproducent nu

Om du vill bli mikroproducent, alltså producera din egen el genom att till exempel installera solceller, så är det rätt tid att göra det nu! Att producera egen el är en långsiktig investering som betalar sig i längden och dessutom bidrar du som egenproducent till ett hållbart klimat och en bättre miljö.

Hur funkar det?

Genom att installera vindkraft eller solpaneler hemma kan du producera din egen el. Den el du producerar matas in i ditt hushåll och används precis som den el du normalt köper av ditt elhandelsföretag. Den el som du inte själv använder kan du mata in på elnätet och få betalt för. Vi tar inte ut någon elnätsavgift för småskalig inmatning på elnätet.

För att räknas som mikroproducent ska du:

  • Vara nettokonsument – alltså totalt sett använda mer el än du producerar under ett år.
  • Ha ett säkringsabbonnemang upp till 63A.
  • Ha en elproduktionsanläggning med max 43,5kW effekt.

När övergår mikroproduktion till småskalig elproduktion?

Om du producerar 100% av din el själv räknas din anläggning som småskalig elproduktion istället för mikroproduktion. Då får vi ta ut en avgift för mätning, beräkning och rapportering, även om vi i dagsläget inte gör det.

Fördelar med mikroproduktion

Som mikroproducent är du helt eller delvis självhushållande på el. Något som kan kännas tryggt i osäkra tider.

Som mikroproducent av förnybar energi gör du samhället och världen en stor tjänst eftersom det är ett miljövänligt val.

Som mikroproducent av el kan du få skattereduktion om 60 öre per kWh extra för den el du säljer.

Regler för skattereduktion

Särskilda skatteregler gäller för dig som är mikroproducent och du kan få skattereduktion för de kilowattimmar du matar in på elnätet.

Du har rätt till skattereduktion om du gör följade:

  • Framställer förnybar el.
  • Matar in elen i samma anslutningspunkt som du tar ut el.
  • Har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten.
  • Anmäler din produktion till ditt elnätsföretag.

Du kan få skattereduktion för lika många kilowattimmar som du tagit ut från elnätet, dock max 30000 kWh. Skattereduktionen uppgår till 60 öre per kilowattimme, alltså kan du som mest få 18000 kr i reduktion per kalenderår.

Läs mer om skattereduktion för mikroproducenter hos Skatteverket. Länk till annan webbplats.

Om du inte ingått ett särskilt avtal med ett elhandelsföretag om att sälja din överskottsel måste den elhandlare som du är kund hos sen innan ta emot din överskottsel.

Precis som när du köper din el, kan du ingå avtal med vilket elhandelsföretag som helst.

Din elhandlare ersätter dig för den el du matar in på elnätet och vi ersätter dig för den nätnytta din produktion gör i elnätet. Den produktion du tillför elnätet minskar vår kostnad för överföring av el. Därför ersätter vi dig med 3 öre per inmatad kilowattimme.

Sidan uppdaterad: 2023-09-11

Hittade du rätt information på sidan?

Privatperson
El