Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

För elinstallatörer

Här har vi samlat tips och råd till dig som elinstallatör.

Ditt ansvar för rörläggning

Du som elinstallatör är ansvarig för att rörläggningen inom kundens tomtmark är utfört på ett korrekt sätt samt att skarvgrop och draggrop finns vid tomtgräns och husliv.

Vi tillhandahåller rör för servisen.

Beställ byggström

Beställ byggström genom att kontakta oss senast 14 dagar före inkoppling. Byggskåpet ska placeras max fem meter från vår anslutningspunkt (t.ex. kabelskåp eller nätstation).

Tänk på att byggskåpet ska vara i gott skick och komplett med tillhörande kabel och plats för mätare. Behöver du göra en inkoppling inom 14 arbetsdagar så debiterar vi en extra avgift för det.

Undvik bomkörning

Var noggrann med inkopplingsdatumet i färdiganmälan. Om arbetet blir försenat vill vi att du kontaktar oss för att undvika bomkörning. När beställd inkoppling inte kan genomföras på angivet datum debiterar vi 2000 kr för bomkörning.

Om du ska bryta strömmen till en mätare

Kontakta oss om du bryter strömmen till en elmätare. Vi behöver bli informerade om det eftersom det påverkar insamling av mätvärden.

Ändring och nymontage

Ska du uppge ändring eller genomföra nymontage på flera lägenheter? Då behöver du lämna fullständiga uppgifter om mätplatsen, så som mätarplatsnummer och lägenhetsnummer till oss.

För- och färdiganmälan installatörswebben

Är du elinstallatör och ska för- eller färdiganmäla en elanläggning till oss? Då ska du göra det på webbplatsen för installatörer, Contractor Webmap. Glöm inte att skicka med situationsplan och andra specifikationer i din föranmälan.

Behöver du hjälp inne i Contractor Webmap?

Du hittar instruktioner för webbplatsen när du loggat in, under fliken “Hjälp” i menyn.

Du är också välkommen att kontakta oss för mer hjälp.

Sidan uppdaterad: 2024-01-22

Hittade du rätt information på sidan?

Elbilsladdning
Ansluta