Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Hyreshus och BRF

Här går vi igenom steg för steg hur ni fixar laddplatser till hyreshus och bostadsrättsföreningar.

1. Undersök intresse och förutsättningar

Börja med att kartlägga intresset bland de boende. Ta gärna kontakt med andra bostadsrättsföreningar eller förvaltare för att få tips.

Kontrollera vem som äger marken (eller till exempel garaget) där ni vill ha laddplatser. Om ni inte äger marken måste ni komma överens med markägaren om vem som ska äga laddstationen.

För bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare med egna garage, parkering under tak eller motorvärmarplatser är det ofta lätt att fixa laddplatser. Det som behövs är framdragning av el och en laddbox. Har ni redan motorvärmare eller vanliga uttag kan dessa i vissa fall byggas om eller ersättas med laddstationer på ett enkelt sätt.

2. Kontakta leverantörer och begär offert

Kontakta minst två leverantörer av laddutrustning och begär offerter på helhetslösningar för normalladdning, inklusive drift, underhåll och kringutrustning.

Kontrollera att leverantörerna är godkända för F-skatt, registrerade hos Elsäkerhetsverket och har referenser till tidigare uppdrag. Du kan enkelt kolla om leverantören är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Länk till annan webbplats.

3. Prata med styrelsen eller fastighetsägaren

Ta upp frågan i styrelsen med preliminärt förslag för antal användare, placering och kostnader.

4. Välj laddutrustning

Beroende på hur hög laddeffekt en laddstation har tar det olika lång tid att ladda en elbil. En hög effekt innebär en kortare laddtid (snabbladdning) och en låg effekt innebär en längre laddtid för samma energimängd (normalladdning).

Högre laddningseffekter innebär även större belastning och krav på den elektriska infrastrukturen. Normalladdning (3,7 kW ≤ 22 kW) är den vanligaste typen och passar bra på platser där bilen står parkerad under en längre tid, som i hemmet.

Hur lång tid tar det?

Med normalladdning laddas ett tomt elbilsbatteri fullt på 8-25 timmar, beroende på batteriets storlek och tillgänglig effekt. I de flesta fall laddas minst 2 mil per timme. Kom ihåg att bilen sällan är helt urladdad, det är alltså inte så ofta en bil behöver stå 8-25 timmar för att ladda fullt.

Hur mycket ström krävs?

En tumregel att utgå från är att 230 V (1-fas) 16 A ger ungefär 2 mils körning per laddtimme och 400 V (3-fas) 16 A ger ungefär 5 mils körning per laddtimme. Dessa siffror kan dock variera beroende på bil och körsätt. Många nya elbilar kan ta emot 400 V (3-fas) 16 A medan laddhybrider ofta bara kan ta emot 230 V (1-fas) 16 A.

Laddpunkter går att installera med fast kabel eller med eluttag där bilägaren kopplar in sin egen sladd.

Laddstation

En laddstation är en plats med en eller flera laddpunkter (uttag där fordonet laddas) där el kan överföras till ett eller flera fordon. Laddpunkterna kan sitta på en laddbox som sitter fastmonterad på en vägg eller på en stolpe i anknytning till en parkering. Enklast och billigast är oftast en laddbox på väggen i ett garage.

Laddstolpe

För laddstolpar utomhus krävs en nedgrävd kabel vilket innebär mer arbete och högre kostnader.

Laddkabelns kontakter är till för att ansluta elbilen för laddning men också för att skicka och ta emot information mellan laddutrustning och elbil. Kontakten är jordad och låser elbilen så att den inte kan starta under laddningen.

Det är viktigt att installera en personskyddsbrytare (kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare) per laddpunkt om det inte finns inbyggt.

Laddpunkter kan kopplas ihop med styrutrustning med en belastningsvakt för att motverka effekttoppar. Belastningsvakten kontrollerar att rätt mängd ström fördelas mellan fordon och fastighet.

5. Välj leverantör

Jämför inkomna offerter och välj en leverantör att teckna avtal med. Ledningsdragning och installation ska utföras av fackman. Elinstallationsföretaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. Du kan enkelt kolla att den elinstallatör du väljer är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Länk till annan webbplats.

6. Beställ anslutning till elnätet

När ni har valt laddutrustning och leverantör kan installationen börja. Beställ anslutning för laddstationen i samråd med leverantören. Det är oftast elnätsbolaget som sköter grävning och dragning av elledningar fram till laddplatsen. Ledningsdragning och elleverans av starkström ska utföras av fackman.

7. Beställ abonnemang och teckna avtal

Utgå från befintligt elabonnemang eller teckna ett separat för laddstationen hos elnätsbolaget. Använd i första hand er befintliga elcentral om kapacitet finns. Välj gärna ett elhandelsavtal med ursprungsmärkt förnybar el så blir koldioxidutsläppen för din eldrift nära noll gram per kilometer.

8. Installation

När ledningarna är dragna, elen är på plats och laddstationen har levererats påbörjar leverantören installationen. Därefter utförs driftssättning och slutbesiktning av leverantören. Genom att se över driftstatus och underhålla laddstationen ökar ni livslängden och minskar kostnaderna för framtida reparationer. Gör eventuellt en plan för underhåll och service i samarbete med leverantören.

Informera alla boende om att laddstationen är klar och hur den används. Följ gärna upp hur laddstationen används och dela med er av era erfarenheter till andra bostadsrättsföreningar.

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

Hittade du rätt information på sidan?

Elbilsladdning
El