Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Nyanslutning till elnätet

Här beskriver vi steg för steg hur det går till när du gör en nyanslutning till elnätet i Karlstads kommun.

1. Du kontaktar en behörig elinstallatör

Börja med att ta kontakt med en behörig elinstallatör. Alla elarbeten som görs på din tomt eller fastighet måste utföras av en person med behörighet. Installatören blir ditt ombud och har kontakt med oss under arbetets gång. Du kan kolla att din elinstallatör är behörig hos Elsäkerhetsverket. Länk till annan webbplats.

Som fastighetsägare ska du:

 • Kontakta behörig elinstallatör.
 • Stå för grävningen på tomten.
 • Återställa marken efter grävarbetena.
 • Se till att det läggs ner kabelskyddsrör i schaktet.
 • Se till att mätarskåp installeras.
 • Samordna dragning av andra ledningar samtidigt som elanslutningen.

Detta behöver du inte tänka på

Vi på Karlstads el- och stadsnät drar fram elnätet till din tomtgräns, ansluter ledningen till mätarskåpet och monterar och kopplar på elmätaren. Elinstallatören skickar in för- och färdiganmälan, slår på elen från mätarskåpet och sköter all installation i huset.

2. Elinstallatören gör en föranmälan

Din elinstallatör skickar in en föranmälan till oss. Det behöver göras i god tid innan du vill att elanslutningen ska vara klar.

En inskickad föranmälan leder till att du får det tillstånd som krävs för anslutningen.

Är du elinstallatör? Se vår information till installatörer.

3. Du får en offert och beställer

När vi har tagit emot din föranmälan skickar vi en offert till dig inom tre veckor. På offerten kan du se vad anslutningen kommer kosta och hur lång tid det kommer ta för oss att utföra arbetet. Vi skickar med en beställningsblankett som du får fylla i och skicka tillbaka till oss.

Anslutningsavgiften räknas ut baserat på:

 • avståndet mellan din fastighet och vår närmaste nätstation
 • storleken på den huvudsäkring du valt.

4. Vi påbörjar arbetet

När vi har fått in beställningen från dig sätter vi i gång arbetet!

När du svarat på vår offert ansluter vi normalt inom:

 • 2 månader för mindre anslutningar som kan göras på befintligt nät.
 • 5 månader för anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet.
 • 8 månader för anslutningar som kräver både förstärkning av lågspänningsnätet och ny transformatorstation.

5. Elinstallatören gör en färdiganmälan

När bygget är klart så gör din elinstallatör en färdiganmälan till oss. Då kommer vi och monterar elmätaren och kopplar in din anslutning.

6. Du tecknar avtal med en elhandlare

När din fastighet har kopplats in till elnätet behöver du teckna elavtal med ett enhandelsföretag. Det är bäst om du gör ett aktivt val så att du får ett avtal med ett elpris som du känner dig nöjd med. Om du inte tecknar ett avtal själv så kommer du att få ett anvisat avtal hos vår samarbetspartner Karlstads energi.

Byggström?

Behöver du ström under byggtiden? Be din elinstallatör anmäla tillfällig anslutning för att få byggström.

Sidan uppdaterad: 2023-05-26

Hittade du rätt information på sidan?

El
Ansluta