Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se
Elnät Karlstads El- och Stadsnät

Välkommen Lotsa!

Denna lilla raring har dykt upp hos oss och vill hjälpa både oss och Karlstadsborna med internet-, energi- och hållbarhetsfrågor 💚

Sidan publicerad: 2024-02-29

Hittade du rätt information på sidan?

El
Fiber