Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se
Elnät Karlstads El- och Stadsnät

Karlstads Bostads AB väljer Karlstads Energi som kommunikationsoperatör

Den 23 januari tog styrelsen i Karlstads Bostads AB beslut att tilldela Karlstads Energi avtal avseende kommunikationsoperatörstjänster.

Avtalet med Karlstads Bostads ABs nuvarande leverantör går ut 30 november 2024. Från och med 1 december 2024 är Karlstads Energi ny kommunikationsoperatör.

Sidan publicerad: 2024-01-25

Hittade du rätt information på sidan?

Stadsnät
Fiber