Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se
Elnät Karlstads El- och Stadsnät

Sammanslagningen Karlstads El- & Stadsnät och Karlstads Energi

Från och med den 1 januari 2024 är Karlstads El- och Stadsnät och Karlstads Energi ett bolag, med namn Karlstads Energi. Beslutet fattades av ägaren Karlstads kommun och Stadshus AB i juni 2023.

De huvudsakliga anledningarna till sammanslagningen är:

Tydligare (tillsammans) - som en organisation kan vi på ett tydligare sätt nå våra målgrupper i alla frågor som rör energi, hållbarhet och kommunikation. En kontakt för kunden.

Attraktivare (tillsammans) - som en organisation kan vi på ett tydligare sätt nå framtidens arbetskraft. Vi blir både attraktivare och mer eftertraktade på framtidens arbetsmarknad när vi har fler tjänster att erbjuda.

Tryggare (tillsammans) - som en organisation kan vi bli en tryggare och säkrare leverantör i regionen. Våra produkter och tjänster är en viktig del för att samhället ska fungera och regionen ska bli en trygg plats att bo och leva på.

Sammanfattningsvis kommer en sammanslagning göra det enklare och tydligare för kunderna, Karlstadsborna.

Sidan publicerad: 2024-01-05

Hittade du rätt information på sidan?

El
Fiber