Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se
Porträttbild på Henrik Holm som arbetar med projektet Smart and Safe

Smart & Safe ska göra stan tryggare

Nu har projektet Smart & Safe kommit halvvägs. Vad händer i projektet? Vi kollar läget med Henrik Holm.

Compare leder projektet Smart & Safe som handlar om att hitta smarta sätt för få framför allt barn och ungdomar att känna sig trygga i offentliga miljöer. Karlstads- El och Stadsnät är en av projektdeltagarna tillsammans med Karlstads kommun, Polismyndigheten och Karlstad universitet.

Projektet delas upp i två spår: ett behovsdrivet spår och ett teknikspår. Och det är framför allt i teknikspåret som Henrik Holm och Karlstads- El och Stadsnät är involverade.

Henrik – kan du berätta mer?

- Ja absolut! Projektet håller på i totalt 20 månader och ska vara avslutat i november 2024. Just nu jobbar vi med att ta fram vilka idéer vi ska jobba vidare på och genomföra – och alla handlar om att få offentliga platser att kännas säkrare. Exempelvis genom speciell belysning eller möjlighet att ladda telefonen – och sådana smarta produkter är ju vi på Karlstads- El och Stadsnät experter på.

Störande ljud vid master

Det finns smarta projekt med syfte att skapa tryggare platser som redan är i gång – exempelvis vid vissa master i stan. Där har det funnits problematik med att främst ungdomar tar sig förbi befintliga skyddsåtgärder och klättrar på masterna, med hög risk att trilla ned.

- Och det har vi löst genom att sätta dit högtalare med ett högfrekvent ljud som främst unga hör och som upplevs som otrevligt. Ljudet är inte på något sätt farligt – men det gör att en helst inte vill befinna sig på platser där en hör det, berättar Henrik Holm.

Nu väntar bara att se vilka fler smarta projekt som kommer att tas fram för att skapa en tryggare offentlig miljö i Karlstad.

Sidan publicerad: 2023-11-07

Hittade du rätt information på sidan?

El
Fiber