Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Elstöd 2022–2023

Det är nu beslutat om elstöd för 2022–2023, till både privatpersoner och näringsidkare och företag. Här har vi samlat information om elstöden.

Elstöd omgång 2: november 2022 – december 2022

Elstödet omgång 2 betalas ut till hushåll i hela landet. Elstödet går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Du får ett beslutsbrev från Försäkringskassan, antingen med posten eller till din digitala brevlåda. Där står det hur mycket du får. När brevet kommer är pengarna på väg, om du inte redan har fått dem.

Stödet gäller elförbrukning under perioden 1 november 2022 – 31 december 2022.

Elstödet lämnas på 80% av den el du förbrukade under perioden november–december 2022. Bor du i Karlstad (elområde 3) är ersättningen per kilowattimme 126 öre. För att räkna ut hur mycket pengar du får kan du logga in på Mina Sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och se din totala förbrukning. Räkna sedan enligt exemplet nedan:

Räkneexempel: Kund som förbrukar 250 kWh:

250 kWh x 0,8 = 200 kWh
200 kWh x 1,26 kr = 252 kr
= Kunden får alltså 252 kr i elstöd

Försäkringskassan börjar betala ut stödet i slutet av maj 2023 och de flesta hushåll ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

Du behöver inte ansöka om att få elstöd. Alla som har rätt till stöd kommer automatiskt få stödet utbetalat.

För att du ska få pengarna så fort som möjligt behöver du anmäla ditt konto till Swedbank senast 10 maj. Om du redan gjort det här vid elstödsomgång 1 behöver du inte göra det igen.

Om du inte har något konto registrerat kommer en utbetalningavi att skickas ut till dig.

Elstöd omgång 1: Oktober 2021 – september 2022

Stödet betalas ut till den har ett elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag och som stod skriven på det elnätsavtalet 17 november 2022. Mer om elstödet för elområde 3 och 4 hos Svenska kraftnät Länk till annan webbplats.

Du får ett beslutsbrev från Försäkringskassan, antingen med posten eller till din digitala brevlåda. Där står det hur mycket du får. När brevet kommer är pengarna på väg, om du inte redan har fått dem.

Hur mycket du får beror på din elförbrukning under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022.

Så här räknar du ut hur mycket stöd du får:

Elområde 3 (Karlstad): 0,5 kronor x uppmätt elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.

Elområde 4: 0,79 kronor x uppmätt elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.

Observera att stödet utgår enbart från den del av elförbrukningen som tagits ut från elnätet. Du får inte stöd för eventuell el som du producerar själv, exempelvis via solpaneler.

Ja! Genom att logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. kan du se hur mycket el du förbrukat.

Försäkringskassan betalar ut elstödet med start den 20 februari. Det här innebär att de första privatpersonerna inom elområde 3 och 4 kommer att ha pengarna på sina konton från den 23 februari. De flesta ska ha fått pengarna den 7 mars. Läs mer om utbetalningen hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Elstöd till näringsidkare och juridiska personer

Nu har Energimarknadsinspektionen godkänt förslaget om elstöd till näringsidkare och juridiska personer. I nästa steg kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos EU-kommissionen. Se aktuell information om elstödet till företag hos Svenska kraftnät. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

Hittade du rätt information på sidan?

Fiber
Elpris