Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Förändring sophämtning av pappers- och plastförpackningar vecka 7

Vi behöver tillfälligt lägga om några av våra sophämtningsturer för hämtning av pappers- och plastförpackningar vecka 7. Du som har ordinarie hämtning av pappers- och plastförpackningar på onsdagar udda veckor ombeds ställa ditt sopkärl vid tomtgränsen redan på tisdag morgon, och sedan låta det stå där tills vi hämtat förpackningarna. Vi kommer senast på torsdag och hämtar förpackningarna. Tack för din hjälp och för att du återvinner!

Sidan publicerad: 2024-02-12

Sidan uppdaterad: 2024-02-20

Hittade du rätt information på sidan?

Driftstörning