Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge er en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Så har vi räknat

Cykel

Om alla invånare i Karlstad avstod från att köra bil under nästan två år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Karlstads Energi bidrog med under 2016.

Antalet invånare i kommunen 2016-12-31 var 90 198. Karlstad Energis verksamhet stod enligt klimatbokslutet år 2016 för en besparing på ca 220 000 ton CO2e. I genomsnitt kör varje invånare i kommunen ca 669 mil per år (enligt miljömålsindikatorn ”Körsträcka med bil”, statistik från 2015). Det genomsnittliga utsläppet från en personbil i Sverige (2014 års genomsnittliga WTW-utsläpp för personbilar, samtliga drivmedel, enligt Trafikverket) var 0,19 kg CO2 per km. Den totala körsträckan för kommunens invånare uppgår då till ca 60 miljoner mil, vilket genererade ett utsläpp på ca 220 000 ton CO2. Karlstad Energis utsläppsreduktion motsvarar därmed ca 23 månaders bilåkande för alla invånare i kommunen.

Karlstads Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2016 motsvarar utsläppen från cirka 26 000 varv runt jorden med bil.

Karlstad Energis verksamhet stod enligt klimatbokslutet år 2016 för en besparing på ca 220 000 ton CO2e. Det genomsnittliga utsläppet från en personbil i Sverige (2014 års genomsnittliga WTW-utsläpp för personbilar, samtliga drivmedel, enligt Trafikverket) var 0,19 kg CO2 per km. Omkretsen runt ekvatorn är 40 075 km. Därmed kommer en svensk genomsnittsbil att släppa ut ca 220 000 ton CO2 när den har avverkat ca 26 000 varv runt jorden.

Flygplan

Karlstads Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan motsvarar utsläppen från drygt fyra tur och returresor med flyg till Paris för alla invånare i kommunen.

En enkelresa till Paris från Göteborg motsvarar ett utsläpp på ca 560 kg CO2e enligt ICAO (Carbon Emission Calculator), vilket även omfattar uppräkningsfaktor från Naturvårdsverket för att uppskatta den totala klimatpåverkan från en flygresa på grund av att utsläppen sker på hög höjd samt tillkommande utsläpp av vattenånga. Karlstad Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan (ca 220 000 ton CO2e) motsvarar med andra ord utsläppen från ca 4 tur- och returresor med flyg till Paris för alla invånare i kommunen (90 198 inv.)

Ko

Karlstads Energi har under 2016 bidragit till att minska utsläppen av koldioxid lika mycket som om alla invånare i kommunen avstod från att äta kött i drygt tre år. 

Olika köttslag har olika utsläpp, men ett medelvärde för 1 kg kött (nöt, gris, lamm, kyckling) ligger på ca 15 kg CO2e. Antalet invånare i kommunen 2016-12-31 var 90 198. I Sverige äter man ca 45-60 kg kött per person och år (beroende på vilken statistik man utgår ifrån, se t.ex. rapporten ”Köttkonsumtionen i siffror” utgiven av Jordbruksverket 2013). Här har vi antagit att genomsnittssvensken äter 50 kg ”medelkött” enligt ovan. Karlstad Energis verksamhet stod enligt klimatbokslutet år 2016 för en besparing på ca 220 000 ton CO2e, vilket motsvarar ca 39 månaders köttkonsumtion för kommunens invånare. Omkring 20-25 % av utsläppen av växthusgaser från svenska hushåll kommer från maten1. Av matkonsumtionen är kött den matvara som ger störst utsläpp.