Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge er en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Transportdokument

För vissa typer av avfall ska du ha ett transportdokument (om avfallet transporteras med hjälp av anlitad transportör) för att få lämna avfallet på Djupdalen. Avsändaren och mottagaren är tillsammans ansvariga för att transportdokumentet upprättas och båda parter ska signera transportdokumentet.

När du ska köra avfallet till Djupdalen kan du använda Djupdalens transportdokument, se nedan, eller om du har ett eget använda det.

Till följande typer av avfall till Djupdalen ska du ha ett transportdokument: 

  • Asbest – deponeras på Djupdalens deponi
  • Elektriskt och elektroniskt avfall – mellanlagras 
  • Fast fas (avvattnad fas) från tvättrännor och oljeavskiljare – behandlas i oljeslamsanläggningen
  • Slam från oljeavskiljare och tvättrännor – behandlas i oljeslamsanläggningen
  • Oljeförorenade jordmassor – behandlas i anläggning för oljeförorenad jord


Mer information om när du behöver ett transportdokument och vad det ska innehålla finns i 2011:927 Avfallsförordningen och i NFS 2005:3 Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall.