Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge er en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Djupdalen - vår avfallsanläggning

Djupdalen är en anläggning för mellanlagring och behandling av olika typer av avfall från hushåll och företag i Värmland. Som företagare är du välkommen in till vågstationen, där hjälper vår personal dig med råd och vägledning gällande hur du ska sortera ditt avfall på bästa sätt.

För att lämna avfall enligt prislistan nedan är det viktigt att du känner till vilka krav (mottagningskriterier) som ställs för de olika fraktionerna. Är du osäker rekommenderar vi att du tar kontakt med vår personal innan du besöker Djupdalen.

Du är välkommen att kontakta vår avfallsanläggning på 054-540 71 33.

Prislista

Ändringar kan förekomma under året
Priserna är inklusive deponiskatt 555 kr/ton och exklusive moms

Avfallsslag
Pris kr/ton
Notering
Ris 500  
Trädgårdsavfall för kompostering 300  
Trädgårdsavfall blandat (komposterbart + ris) 600  
Träavfall tryckimpregnerat 1 300  
Träavfall 600  
Betong 720  
Skrot 400  
Schaktmassor 620  
Konstruktionsmaterial   1.
Jord från marksanering 600 2.
Slagg 620 3.
Aska 1 120  
Våta massor från rörgrav 995  
Sopsand 770  
Gjuteriavfallsand 500  
Sorterat (takpapp, linoleummattor) 1 385 4.
Osorterat verksamhetsavfall (för sortering) 1 385  
Sorterat verksamhetsavfall (för deponering) 1 155  
Sorterat verksamhetsavfall till Djupdalens ÅVC 930  

Asbest (inom Karlstads kommun)
Asbest (från annan kommun)

1 500
3 000

 
Gips 1 300  
Elavfall (ej producentansvar) 1 000  
Asfalt (<70 ppm stenkolstjära) 25  
Asfalt (70 – 700 ppm stenkolstjära) (deponi) 805  
Fåtöljer soffor och sängar 2 150  
Förklaring
  1. Skattefri användning av avfallet är en förutsättning för ett pris lägre än gällande deponiskatt.
  2. Gäller mängd <50 ton. Vid större mängd lämnas offert.
  3. Gäller slagg från Hedens avfallspanna.
  4. Endast små mängder till sorteringsplatta.

Dokument

Information om Djupdalen

Avfallsanläggningen, som invigdes 1984, består egentligen av flera olika anläggningar:

  • På masshanteringsstationen mellanlagras asfalt, tegel, betong och liknande massor i väntan på att kunna återanvändas vid till exempel vägbyggen.
  • På återvinningscentralen lämnar och sorterar hushåll och företag mindre mängder avfall.
  • På sorteringsplattan kan företag lämna större mängder blandat avfall för sortering.
  • I komposteringsanläggningen komposteras trädgårdsavfall som lämnas på våra återvinningscentraler.
  • I slaggsorteringen utvinns metaller och grusliknande material ur den bottenaska (slagg) som återstår efter avfallsförbränningen i Hedenverket i Karlstad.
  • Deponin är den plats på Djupdalen där avfall som inte kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas grävs ner och täcks över för slutlig förvaring. Lakvatten, det vill säga regnvatten som sipprar genom deponin, samlas upp och renas i en lokal lakvattenreningsanläggning. Vid avlämning av avfall för deponi ska en avfallsdeklaration lämnas senast i samband med avlämning.

På Djupdalen finns också mellanlager för en mängd olika typer av avfall som sedan transporteras vidare för återvinning och behandling på annan plats.