Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge er en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Djupdalen - vår avfallsanläggning

Djupdalen är en anläggning för mellanlagring och behandling av olika typer av avfall från hushåll och företag i Värmland. Som företagare är du välkommen in till vågstationen, där hjälper vår personal dig med råd och vägledning gällande hur du ska sortera ditt avfall på bästa sätt.

För att lämna avfall enligt prislistan nedan är det viktigt att du känner till vilka krav (mottagningskriterier) som ställs för de olika fraktionerna. Är du osäker rekommenderar vi att du tar kontakt med vår personal innan du besöker Djupdalen.

Du är välkommen att kontakta vår avfallsanläggning på 054-540 71 33.

Prislista 2023

Ändringar kan förekomma under året.
Priserna är inklusive deponiskatt 634kr/ton och exklusive moms.

Avfallsslag
Pris kr/ton
Notering
Ris 525  
Trädgårdsavfall för kompostering 350  
Trädgårdsavfall blandat (komposterbart + ris) 1200  
Träavfall (endast träavfall) 600  
Betong 835  
Skrot 400  
Schaktmassor 730  
Konstruktionsmaterial   1.
Jord från marksanering 600 2.
Slagg 700 3.
Aska 1 255  
Våta massor från rörgrav 1 255  
Sopsand 880  
Gjuteriavfallsand 525  
Sorterat (takpapp, linoleummattor) 1 860 4.
Osorterat verksamhetsavfall (för sortering) 1 860 5.
Sorterat verksamhetsavfall (för deponering) 1 530 5.
Sorterat verksamhetsavfall till Djupdalens ÅVC 1 240  

Asbest (inom Karlstads kommun)
Asbest (från annan kommun)

2 000
4 000

 
Gips (endast gips) 1 890  
Asfalt (<70 ppm stenkolstjära) 25  
Asfalt (70 – 700 ppm stenkolstjära) (deponi) 925  
Fåtöljer, soffor och sängar 2 310  
Förklaring
 1. Skattefri användning av avfallet är en förutsättning för ett pris lägre än gällande deponiskatt.
 2. Gäller mängd <50 ton. Vid större mängd lämnas offert.
 3. Gäller slagg från Hedens avfallspanna.
 4. Endast små mängder till sorteringsplatta.
 5. Får ej innehålla farligt avfall, elektronik, gips, tryckkärl.
  Extraavgift på 1 500 kr/ton för lass som innehåller felaktigt avfall.

Dokument

Information om Djupdalen

Avfallsanläggningen, som invigdes 1984, består egentligen av flera olika anläggningar:

 • På återvinningscentralen lämnar och sorterar hushåll och företag mindre mängder avfall.
 • På sorteringsplattan kan företag lämna större mängder blandat avfall för sortering.
 • I komposteringsanläggningen komposteras trädgårdsavfall som lämnas på våra återvinningscentraler.
 • I slaggsorteringen utvinns metaller och grusliknande material ur den bottenaska (slagg) som återstår efter avfallsförbränningen i Hedenverket i Karlstad.
 • Deponin är den plats på Djupdalen där avfall som inte kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas grävs ner och täcks över för slutlig förvaring. Lakvatten, det vill säga regnvatten som sipprar genom deponin, samlas upp och renas i en lokal lakvattenreningsanläggning. Vid avlämning av avfall för deponi ska en avfallsdeklaration lämnas senast i samband med avlämning.

På Djupdalen finns också mellanlager för en mängd olika typer av avfall som sedan transporteras vidare för återvinning och behandling på annan plats.