Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge er en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Djupdalen - vår avfallsanläggning


Djupdalens avfallsanläggning är Karlstads Energis anläggning för mellanlagring och behandling av olika typer av avfall från hushåll och företag i Karlstad och övriga Värmland.

När du som företagare kommer till Djupdalen är du välkommen in till vågstationen, där får du all information som behövs gällande ditt avfall.

Avfallsanläggningen, som invigdes 1984, består egentligen av flera olika anläggningar:

  • På masshanteringsstationen mellanlagras asfalt, tegel, betong och liknande massor i väntan på att kunna återanvändas vid till exempel vägbyggen.
  • På återvinningscentralen lämnar och sorterar hushåll och företag mindre mängder avfall.
  • På sorteringsplattan kan företag lämna större mängder blandat avfall för sortering.
  • I komposteringsanläggningen komposteras trädgårdsavfall som lämnas på våra återvinningscentraler.
  • I slaggsorteringen utvinns metaller och grusliknande material ur den bottenaska (slagg) som återstår efter avfallsförbränningen i Hedenverket i Karlstad.
  • Deponin är den plats på Djupdalen där avfall som inte kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas grävs ner och täcks över för slutlig förvaring. Lakvatten, det vill säga regnvatten som sipprar genom deponin, samlas upp och renas i en lokal lakvattenreningsanläggning. Vid avlämning av avfall för deponi ska en avfallsdeklaration lämnas senast i samband med avlämning.

På Djupdalen finns också mellanlager för en mängd olika typer av avfall som sedan transporteras vidare för återvinning och behandling på annan plats.

Dokument