Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Så har vi räknat

Cykel

Om alla invånare i Karlstad avstod från att köra bil under cirka 20 månader skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Karlstads Energi bidrog med under 2015.

Antalet invånare i kommunen 2015-12-31 var 89 245. Karlstads Energis verksamhet stod enligt klimatbokslutet år 2015 för en besparing på knappt 210 000 ton CO2e. I genomsnitt kör varje invånare i kommunen cirka 670 mil per år (enligt miljömålsindikatorn ”Körsträcka med bil”, statistik från 2014). Det genomsnittliga utsläppet från en personbil i Sverige (2011 års genomsnittliga WTW-utsläpp för personbilar, samtliga drivmedel, enligt Trafikverket) var 0,21 kg CO2 per km. Den totala körsträckan för kommunens invånare uppgår då till cirka 59 miljoner mil, vilket genererade ett utsläpp på drygt 125 000 ton CO2. Karlstads Energis utsläppsreduktion motsvarar därmed cirka 20 månaders bilåkande för alla invånare i kommunen.

Karlstads Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2015 motsvarar utsläppen från cirka 24 800 varv runt jorden med bil.

Karlstads Energis verksamhet stod enligt klimatbokslutet år 2015 för en besparing på knappt 210 000 ton CO2e. Det genomsnittliga utsläppet från en personbil i Sverige (2011 års genomsnittliga WTW-utsläpp för personbilar, samtliga drivmedel, enligt Trafikverket) var 0,21 kg CO2 per km. Omkretsen runt ekvatorn är 40 075 km. Därmed kommer en svensk genomsnittsbil att släppa ut cirka 210 000 ton CO2 när den har avverkat cirka 24 800 varv runt jorden.

Flygplan

Karlstads Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan motsvarar utsläppen från cirka en tur och returresa med flyg till New York för alla invånare i kommunen.

En resa tur och retur till New York via Göteborg och Köpenhamn motsvarar ett utsläpp på cirka 2 ton CO2e enligt ICAO (Carbon Emission Calculator). Karlstads Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan (knappt 210 000 ton CO2e) motsvarar med andra ord utsläppen från cirka en tur och returresa med flyg till New York via Göteborg och Köpenhamn för alla invånare i kommunen (89 245 invånare).

Ko

Karlstads Energi har under 2015 bidragit till att minska utsläppen av koldioxid lika mycket som om alla invånare i kommunen avstod från att äta kött i cirka 3 år. 

Olika köttslag har olika utsläpp, men ett medelvärde för 1 kg kött (nöt, gris, lamm, kyckling) ligger på cirka 15 kg CO2e. Antalet invånare i kommunen 2015-12-31 var 89 245. I Sverige äter man cirka 45-60 kg kött per person och år (beroende på vilken statistik man utgår ifrån, se t.ex. rapporten ”Köttkonsumtionen i siffror” utgiven av Jordbruksverket 2013). Här har vi antagit att genomsnittssvensken äter 50 kg ”medelkött” enligt ovan. Karlstads Energis verksamhet stod enligt klimatbokslutet år 2015 för en besparing på knappt 210 000 ton CO2e, vilket motsvarar cirka 38 månaders köttkonsumtion för kommunens invånare. Omkring 20-25 % av utsläppen av växthusgaser från svenska hushåll kommer från maten. Av matkonsumtionen är kött den matvara som ger störst utsläpp.