Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Så har vi räknat

Cykel

Om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under ca 1,7 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Karlstad Energi bidrog med under 2017

Antalet invånare i kommunen 2017-12-41 var enligt SCB 91 120 st. Karlstad Energis verksamhet stod enligt klimatbokslutet år 2017 för en besparing på ca 205 030 ton CO2e. I genomsnitt kör varje invånare i kommunen ca 679 mil per år (enligt miljömålsindikatorn ”Körsträcka med bil”, statistik från 2016). Det genomsnittliga utsläppet från en personbil i Sverige (2016 års genomsnittliga WTW-utsläpp för personbilar, samtliga drivmedel, enligt Trafikverket) var 0,19 kg CO2 per km. Den totala körsträckan för kommunens invånare uppgår då till ca 62 miljoner mil, vilket genererade utsläpp på ca 118 000 ton CO2e. Karlstad Energis utsläppsreduktion motsvarar därmed ca 21 månaders bilåkande för alla invånare i kommunen. 

Karlstad Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2017 motsvarar utsläppen från att köra ca 26 927 varv runt jorden med bil.

Karlstad Energis verksamhet stod enligt klimatbokslutet år 2017 för en besparing på ca 205 030 ton CO2e. Det genomsnittliga utsläppet från en personbil i Sverige (2016 års genomsnittliga WTW-utsläpp för personbilar, samtliga drivmedel, enligt Trafikverket) var 0,19 kg CO2 per km. Omkretsen runt ekvatorn är 40 075 km. Därmed kommer en svensk genomsnittsbil att släppa ut ca 205 030 ton CO2 när den har avverkat ca 26 927 varv runt jorden.

Flygplan

Karlstad Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan motsvarar utsläppen från ca 3 stycken tur- och returresor med flyg till Paris för alla invånare i kommunen. 

En flygresa tur- och retur till Paris från Karlstad motsvarar ett utsläpp på ca 730 kg CO2e (enligt siffror från ICAOs (International Civil Aviation Organization) beräkningsverktyg som korrigerats med en skalfaktor för att ta hänsyn till den totala klimatpåverkan från en flygresa, vilka är högre på grund av att utsläppen sker på hög höjd samt tillkommande utsläpp av vattenånga). Karlstad Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan (ca 205 030 ton CO2e) motsvarar med andra ord utsläppen från ca 3 tur-och returresor med flyg till Paris för alla invånare i kommunen (91 120 st).