Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Ditt bidrag som fjärrvärmekund

Har du fått ett brev av oss där ditt bidrag till vårt klimatbokslut framgår?
Så här har vi räknat.

Tack alla kunder!

Karlstads Energis kunder var under 2015 med och bidrog till att minska utsläppen av koldioxid med 208 000 ton. För att kunna räkna fram hur mycket varje fjärrvärmekund bidragit med har vi börjat med att från 208 000 ton dra bort de verksamheter som inte kan relateras till fjärrvärmen.

Vi har då kommit fram till att fjärrvärmen totalt bidrog med 186 148 ton, alltså den klart största delen. Vi har sedan dividerat 186 148 ton med vår levererade volym (538 GWh) under 2015. Summan, 0,346 ton per MWh, har vi sedan multiplicerat med varje kunds köpta volym.

En villakund som 2015 köpte 20 MWh fjärrvärme bidrog alltså till att minska utsläppen med 6,92 ton (20x0,346).

När det gäller kunder med flera anläggningar har vi summerat alla kundens anläggningar till ett värde.

Om du har frågor kring ditt bidrag är du välkommen att kontakta Peo Ajaxson på 054-540 71 17 eller peo.ajaxson@karlstad.se