Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Så har vi räknat

Cykel

Om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under cirka 1,9 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Karlstad Energi bidrog med under 2018

Antalet invånare i kommunen 2017-12-31 var enligt SCB 91 120st. Karlstads Energis verksamhet stod enligt klimatbokslutet år 2018 för en besparing på cirka 198 999ton CO2e. I genomsnitt kör varje invånare i kommunen cirka 676 mil per år (enligt miljömålsindikatorn ”Körsträcka med bil”, statistik från 2018). Det genomsnittliga utsläppet från en personbil i Sverige (prognosen för 2020 års genomsnittliga WTW-utsläpp för personbilar, samtliga drivmedel, enligt Trafikverket) är 0,17 kg CO2 per km. Den totala körsträckan för kommunens invånare uppgår då till cirka 62miljoner mil, vilket genererade utsläpp på cirka 105 000 ton CO2e. Karlstads Energis utsläppsreduktion motsvarar därmed cirka 23 månaders bilåkande för alla invånare i kommunen. 

Karlstads Energis bidrag till att minska klimatpåverkan under 2018 är lika stor som bidraget från 360 fotbollsplaner täckta med solcellspaneler.

Klimatnyttan från producerad solel idag uppskattas av Profu till att vara cirka 450 g CO2e/kWh. En genomsnittlig årsproduktion från solceller i Sverige är cirka 172 kWh/m2∙år. Tillsammans betyder det att en kvadratmeter solceller kan leverera en årlig klimatnytta på cirka 0,08 ton CO2e/m2. Karlstads Energis verksamhet stod enligt klimatbokslutet år 2018 för en besparing på cirka 198 999ton CO2e. Detta motsvarar då klimatnyttan från cirka 2 571 050 m2 solceller, vilket är detsamma som cirka 360 fotbollsplaner täckta med solceller eller cirka 28m2 per kommuninvånare.

Flygplan

Karlstads Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan motsvarar utsläppen från cirka tre stycken tur- och returresor med flyg till Parisför alla invånare i kommunen. 

En flygresa tur-och retur till Parisfrån Karlstadmotsvarar ett utsläpp på cirka 730 kg CO2e (enligt siffror från ICAOs (International Civil Aviation Organization) beräkningsverktyg som korrigerats med en skalfaktor för att ta hänsyn till den totala klimatpåverkan från en flygresa, vilka är högre på grund av att utsläppen sker på hög höjd samt tillkommande utsläpp av vattenånga). Karlstads Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan (cirka 198 999ton CO2e) motsvarar med andra ord utsläppen från cirka tre tur-och returresor med flyg till Parisför alla invånare i kommunen (91 120 st).