Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

ROT-avdrag för fjärrvärmearbeten

Du har möjlighet att utnyttja ROT-avdrag för din fjärrvärmeanslutning och ditt eventuella tillval. Du kan få göra ROT-avdrag på upp till halva arbetskostnaden för fjärrvärmeinstallationen.

Hur stor del av en fjärrvärmeinstallation är arbetskostnad?

Beroende på vad du har beställt så kan arbetskostnaden bli olika stor. Nedan kan du se hur stor del av din beställning som är arbetskostnad.

  • Grundinstallation är 60 % arbetskostnad
  • Värmepaket 1 och 2 är 70 % arbetskostnad
  • Värmepaket 3 är 50 % arbetskostnad

Vi drar av beloppet direkt på din faktura enligt Skatteverkets nya modell. Du behöver bara fylla i och skicka in den bifogade blanketten i samband med din beställning. Men tänk på att inte överskrida gränsen för hur mycket ROT-avdrag du kan ta ut. Mer information om ditt ROT-avdrag får du av Skatteupplysningen på 0771-567 567 eller på skatteverket.se

Villkor för ROT-avdraget

ROT-arbeten
Parterna är överens om att det rör sig om ROT-arbeten som reparationer, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad.

Fakturamodellen
Arbetena är utförda efter den 30 juni 2009 och parterna är överens om att den så kallade fakturamodellen ska användas. Det vill säga att upp till 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms, men högst 50 000 kr, dras av från den totala kostnaden för fjärrvärmeinstallationen på fakturan. Karlstads Energi kommer att särredovisa arbetskostnaden på fakturan.

Uppgifter om skattereduktion
Om Karlstads Energi begär det är fastighetsägaren skyldig att lämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som redan erhållits.

Betalningsskyldighet
Om Skatteverket inte godkänner utbetalningen, helt eller delvis har Karlstads Energi rätt att omgående fakturera fastighetsägaren återstående del av arbetskostnaden. Fastighetsägaren är betalningsskyldig för detta belopp som ska betalas till Karlstads Energi inom tio dagar från fakturering. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag Karlstads Energi begärde utbetalning från Skatteverket.

Här kan du ladda ner blanketten för att begära ROT-avdrag (pdf)