Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Så fungerar fjärrvärme

Det är bättre med en skorsten placerad utanför stan istället för tusentals inne i bostadsområden och vid skolor. Vårt fjärrvärmemverk har mycket avancerad rening och dessutom kunnig personal som bevakar produktionen dygnet runt. Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp – fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd.

Flygfoto Hedenverket

Fjärrvärmen kommer till hushållen och fastigheterna i form av vatten som blivit uppvärmt i ett centralt värmeverk. Värmen sprids sedan till Karlstads hushåll genom att det heta vattnet transporteras i välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I fjärrvärmecentralen finns en värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna. Det är inte samma vatten som strömmar genom de olika systemen utan det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.

Med omtanke för miljön

När man började med fjärrvärme på 1950-talet eldades värmeverken med olja, sedan började man tidigt på 1980-talet att stegvis gå över till att använda biobränsle, som energiskog eller spill från skogsavverkning. Dessutom utnyttjas energi från avfallsförbränning, jordvärme och spillvärme från industrier. Det medför att fjärrvärmen har utvecklats till att bli en mycket resurssnål värmekälla som är bättre för miljön än många andra uppvärmningsalternativ. Sammantaget innebär klimatvinsten med fjärrvärmen i Karlstad samma effekt som att ta bort en stor del av alla personbilar i regionen. Dessutom har utsläppen av svavel, kväveoxid och partiklar i våra tätorter runt om i landet minskat kraftigt tackvare personer som anslutit sig till fjärrvärmenätet.

Ett smart val och ett smart system

Eftersom fjärrvärmen utnyttjar biobränsle från trakten och andra lokala resurser tar fjärrvärmen till vara energi som annars skulle ha gått förlorad, till exempel spillvärme från Stora Enso på Hammarö, rester från skogsavverkning och avfall. Fyra femtedelar av den värme som används i de svenska fjärrvärmenäten baseras på energi som annars inte hade kommit till nytta. Fjärrvärme ger även oss i Karlstad bättre luft. Det är bättre med en skorsten placerad utanför stan istället för tusentals inne i bostadsområden och vid skolor.

En trygg och bekväm investering

Fjärrvärme luktar inte, låter inte och behöver i stort sett ingen tillsyn. Det är bekymmersfritt och tryggt att vara fjärrvärmekund, eftersom tekniken är okomplicerad och driftsäkerheten mycket hög. Om kraftvärmeverket på Heden krånglar finns det reservanläggningar som backar upp. Att installera fjärrvärme är en värdefull investering. Du betalar en engångssumma och får ett värmesystem som höjer husets värde och som dessutom håller i flera generationer. Ingen annan uppvärmningsform varar så länge.