Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Timmätning

Från 1 oktober 2012 kan alla Karlstads Energis kunder som har avtal om rörligt pris eller Mixavtal begära att få sin elanvändning mätt timme för timme i stället för månadsvis som de flesta kunder har idag. Du kommer då att kunna se din elanvändning timme för timme under Mina sidor och samtidigt få elen prissatt timvis.

Om ni väljer timmätning har ni möjlighet att styra er användning till de timmar då elen är billigare. Vad det kommer att innebära för era elkostnader beror på många faktorer, exempelvis hur stor er elanvändning är och vilka möjligheter ni som kund har att styra er elanvändning till de timmar på dygnet då elen är som billigast.

Om ni vill ha timmätning beställer ni detta hos vår kundservice genom att ringa 054-540 71 00. Ni är även välkomna att kontakta kundservice om ni har frågor om timmätning.

Att begära timmätning kostar inget extra.

Frågor och svar om timmätning

  • Kan vi som har avtal om fast pris begära timmätning?

Nej, det är bara kunder som har avtal om rörligt pris eller ett Mixavtal som kan begära timmätning.

  • Var ser vi vår elanvändning timme för timme?

Uppgifter om er elanvändning timme för timme hittar ni under Mina sidor. Notera att ni i början av varje månad kan se er elanvändning timme för timme för föregående månad. Ni kan alltså inte se er elanvändning i realtid.

  • När kan vi se vår användning timme för timme?

Senast fem arbetsdagar efter varje månadsskifte ska alla nätägare ha rapporterat in mätvärden till oss. När detta är gjort hittar ni uppgifterna under Mina sidor. Ni kommer alltså inte att kunna se hur stor er elanvändning är i realtid.

  • Hur lång tid tid tar det innan vi får timmätning?

När en kund beställer timmätning kontaktar vi det nätbolag som äger nätet där kunden bor och begär att kundens anläggning ska timmätas. Nätbolaget har då tre månader på sig att börja leverera de timvärden som vi behöver för att kunna fakturera kunden timme för timme. Ni kan därför tidigast få timmätning inom tre månader från nästkommande månadsskifte.

  • Hur mycket kan vi sänka våra elkostnader om vi styr över vår elanvändning till de timmar på dygnen då elpriset är som lägst?

En fråga som är väldigt svår att svara på. Det beror på flera faktorer. En kund med timmätning som har en hög elanvändning och som har en elberoende uppvärmningsform kan påverka sin elräkning mer är en kund med en liten förbrukning, exempelvis en lägenhetskund eller ett mindre företag.

  • Vilka risker tar vi som kund vid byte till timmätning?

Om ni använder mycket el under de timmar som elen är dyr, kommer detta sannolikt att ge er en högre elkostnad. Om ni använder el för uppvärmning och inte har någon automatiskt styrsystem, eller kan styra manuellt, kommer era elkostnader sannolikt att öka i jämförelse med om er elanvändning är månadsmätt.

  • Var hittar vi elpriset timme för timme?

På Nordpool Spot (den nordiska elbörsen) kan ni efter 12.00 varje dag hitta priset timme för timme för nästkommande dygn. Notera att priserna presenteras per Megawattimme (1 MWh=1 000 kilowattimar) och i euro (om du inte byter till SEK, svenska kronor). SE1-4 motsvarar de svenska elområdena. Karlstad ligger i elområde 3. Observera att Karlstads Energis påslag, avgifter för elcertifikat samt skatt och moms tillkommer på de priser som presenteras på Nordpool.