Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Rekordhöga elpriser i december – nu sjunker priserna

I december noterades ett rekordhögt rörligt pris vilket gör att elräkningarna för våra kunder med rörligt pris är dyrare än någonsin tidigare.
Även de fasta priserna steg till rekordnoteringar i december.
Mildare väder och fallande bränslepriser har gjort att priserna på elbörsen har sjunkit i inledningen av januari. Om inget oförutsett inträffar gör vi bedömningen att både det rörliga och de fasta priserna har nått sina toppar för den här gången.

I december steg elpriserna till rekordnivåer.

Det rörliga priset

December blev en historisk månad med rekordnoteringar för det rörliga priset. Kyla över norra Europa, höga bränslepriser, liten vindkraftsproduktion och problem med flera kärnkraftsreaktorer under andra halvan av december är några av förklaringarna till det höga rörliga priset. Därtill har överföringsbegränsningar gjort att elpriset i södra Sverige stigit än mer eftersom elen i norr inte kan transporteras fullt ut till de södra delarna av landet.

Även i inledningen av januari har det rörliga priset legat på höga nivåer, om än inte lika höga som i december. Eftersom det inte syns någon nämnvärd kyla i väderprognoserna för Skandinavien kommande veckor bedömer vi att det rörliga priset fortsätter att sjunka under månaden.

Har du rörligt pris och vill byta till ett avtal med fast pris?

De fasta priserna ligger på rekordnivåer för tillfället och vi gör bedömningen att även de fasta priserna är på väg nedåt.

Ett val som ger dig stabilitet under februari är vårt avtal Månadspris 1 år. Månadspris ett år kostar 186,25 öre/kWh inklusive moms under februari. Tecknar du dig för Månadspris 1 år binder du dig till Karlstads Energi som elleverantör i tolv månader men du kan när som helst byta till fast eller rörligt pris under perioden.

Vill du teckna dig för Månadspris 1 år kontaktar du vår kundservice på 054-540 71 00 eller kundservice.energi@karlstad.se.

En annat alternativ är vårt Mixavtal där du betalar rörligt pris för halva din förbrukning och fast pris för den andra halvan.

De fasta priserna

Som nämnts ovan har det rörliga priset även dragit med sig de fasta priserna till rekordnivåer.

De fasta priserna har påverkats av samma faktorer som det rörliga priser. Även de stigande gaspriserna har pressat upp de fasta priserna.

Precis som med det rörliga priset har även de fasta priserna sjunkit på elbörsen under inledningen av 2022. Vi spår att de fasta priserna fortsätter ner under de närmaste veckorna under förutsättning att inget oväntat, som exempelvis krånglande kärnkraftsreaktorer, påverkar marknaden.

Funderar du på att binda ditt elpris kan det vara värt att fundera på att antingen vänta lite eller välja vårt alternativ Månadspris 1 år som ger dig ett fast pris på 149 öre/kWh i februari och i nästa månad se hur de fasta priserna utvecklat sig.

Tjänar Karlstads Energis elhandelsverksamhet stora pengar på de höga priserna?

Nej, det gör vi inte. Tvärtom. December blev kallare än normalt vilket gör att många av våra kunder förbrukar mer el än vad vi har säkrat i förväg. Det gör att vi behöver köpa mer el på börsen till betydligt högre priser än vad vi säljer elen för. Till detta kommer rekordhöga profilkostnader vilket också slår hårt mot lönsamheten. Sammantaget gick vår elhandelsverksamhet med ett underskott i december.

Den hydrologiska balansen

Medeltemperaturen i landet blev i december -1,1 grad, att jämföra med normala 0,8 grader. Nederbörden blev klart under det normala vilket gjorde att den hydrologiska balansen uppvisade ett underskott vid årets slut, något som pressar upp elpriserna.

Månadens grafer