Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

De fasta priserna sjönk i augusti

Mycket nederbörd satte press på de fasta priserna som i augusti sjönk till attraktiva nivåer.

Det rörliga priset

Det rörliga priset steg i juli och uppgången höll i sig i augusti, även om det handlade om en liten uppgång. Trots nederbörd över det normala har producenterna av vattenkraftsel haft bra kontroll över situationen de senaste månaderna vilket innebär att det rörliga priset hållits uppe.

Detta i kombination med att en kabel mellan Sverige och Norge har inte har kunnat nyttjats fullt ut är de främsta faktorerna bakom uppgången.

Nederbördsmängderna ser ut att ligga över det normala även i september vilket gör att vattenkraftsproducenterna kommer att ha svårare att styra priset. Vi gör därför bedömningen att det rörliga priset kan sjunka svagt i september. Nedgången hämmas av att efterfrågan på el ökar i och med att hösten är i antågande.

De fasta priserna

De stora nederbördsmängderna har satt press på de fasta priserna som sjönk på bred front i augusti. I och med de nederbördsrika prognoserna pekar det mesta på att den hydrologiska balansen närmar sig normala nivåer vilket pressar de fasta priserna. Sjunkande priser på kol och gas på kontinenten har också påverkat de fasta elpriserna nedåt.

Kommer de fasta priserna att fortsätta ner? Det finns en del som talar för det. Samtidigt finns det faktorer som pekar i motsatt riktning, bland annat att Ringhals är på väg att stänga ned en reaktor vilket kommer att minska utbudet av el i vinter.

Sammantaget gör vi bedömningen att de fasta priserna nu befinner sig på attraktiva nivåer jämfört med hur priserna har varit de senaste 18 månaderna. För att de fasta priserna ska sjunka mycket från dagens nivåer krävs det en rejäl inbromsning av världsekonomin.

Den hydrologiska balansen

Efter att legat på ett underskott under hela året närmar sig nu den hydrologiska balansen normala nivåer. Vecka 35 var den -4,4 TWh. Om de nederbördsrika prognoserna slår in kan underskottet snart vara utraderat. I augusti var medeltemperaturen 17,9 grader i landet, klart över normala 15,9 grader.

Månadens grafer