Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Rörliga priset på väg upp

Som vi förutspådde i vår förra månadsinformation steg det rörliga priset i oktober.
Vi gör bedömningen att det rörliga priset fortsätter upp i november.
För de fasta priserna är utvecklingen mer osäker.

Det rörliga priset

Ibland drabbas elnätet av överföringsbegränsningar vilket innebär att vissa ledningar inte kan nyttjas fullt ut eller inte alls. När detta händer kan så kallade inlåsningseffekter uppstå där elen blir ”inlåst” i vissa områden. Detta inträffade under oktober där mycket el som producerades i Norge inte kunde exporteras till Sverige. Detta medförde ett lägre rörligt pris i Norge jämfört med Sverige.

Även inom Sverige var det under oktober problem med överföringen av el i sydlig riktning. Detta gjorde att det var större prisskillnader än vanligt mellan våra elområden där vårt sydligaste område, elområde 4 kopplade mot tyska priser.

Till detta kan läggas kallare temperaturer vilket ökar efterfrågan på el för uppvärmning. Resultatet blev att det rörliga priset steg i alla elområden under oktober.

Vi gör bedömningen att det rörliga priset kommer att stiga även i november då kallare temperaturer kommer att öka efterfrågan på el ytterligare.

De fasta priserna

Vi noterade små rörelser när det gäller de fasta priserna under oktober. På börsen har det varit lite upp och ner där våtare prognoser pressat priserna och kallare prognoser haft omvänt effekt. Ökad efterfrågan på utsläppsrätter och kallare väder på kontinenten gjorde att priserna steg lite i slutet av månaden.

Det finns faktorer som pekar på att de fasta priserna kan gå både upp och ner under den närmaste tiden. Även om vi har lite kyligare väder just nu finns det prognoser som säger att vi har att vänta ett omslag till mildare och blötare väder – något som pressar priserna nedåt. Samtidigt tyder det mesta på ett ordnat Brexit vilket gör att det finns en uppsida när det gäller utsläppsrätterna vilket skulle kunna få de fasta priserna att stiga.

Sammantaget är vår bedömning att de fasta priserna mestadels kommer att ligga still under november.

Den hydrologiska balansen

Medeltemperaturen i landet blev 7,7 grader i oktober, nära normala 7,9 grader. Nederbörden var lite under normala nivåer vilket gjorde att den hydrologiska balansen sjönk något till -2,3 TWh vecka 43). Den hydrologiska balansen är betydligt bättre inför kommande vinter jämfört med läget för ett år sedan, något som borde kunna gynna elkonsumenterna.

Månadens grafer