Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Vårfloden trycker ner elpriset

Det rörliga elpriset pressas av en stark vårflod som fick rejäl fart efter den varma pingsten. Vi ser en svag utveckling för både det rörliga och de fasta elpriserna de närmaste veckorna.

Mycket vatten i systemet pressar priserna.

Det rörliga priset

Under maj steg det rörliga priset något i elområde 3, som Värmland tillhör, om än från mycket låga nivåer. Den lilla ökningen berodde på ett minskat utbud vilket förklaras av mindre vindproduktion och revisioner i ett antal kärnkraftsreaktorer.

I början av juni har vårfloden fått ordentlig fart efter de varma dagarna kring pingst. Vattenkraftsproducenterna kommer därför vara under hårt tryck att producera el under hela månaden vilket borgar för att det rörliga priset fortsatt kommer att ligga på extremt låga nivåer även i början av sommaren.

De fasta priserna

Det omväxlande väderläget gör att marknaden inte riktigt vet vilken riktning de fasta priserna ska ta framöver. De fasta elpriserna låg relativt still på elbörsen under maj.

Vi gör bedömningen att de fasta priserna kommer ha svårt att stiga mycket från dagens låga nivåer. Å andra sidan är priserna så låga att vi inte heller ser så mycket utrymme på nedsidan under juni.

Både de fasta och de rörliga priserna skulle behöva ett ihållande högtryck med små nederbördsmängder för att stiga upp mot normala nivåer. Några sådana prognoser finns inte i dagsläget.

Den hydrologiska balansen

Snittemperaturen i maj hamnade på 10,1 grader i landet, att jämföra med normal temperatur 10,6. I och med att föll lite mindre nederbörd än normalt under månaden minskade överskottet i den hydrologiska balansen något. Balansen är dock fortsatt urstark vilket är den främsta förklaringen till att det rörliga priset är så lågt som det är.

Månadens grafer