Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Rörliga priset fortsatte upp

Precis som vi förutspådde i månadsinformationen för november steg det rörliga priset under månaden. Läs vad vi tror om utvecklingen i december.

Det rörliga priset

November blev en extremt vindfattig månad vilket satte sina spår i det rörliga priset som steg i elområde 3 där Karlstad ligger, detta trots att kärnkraften levererade el på höga nivåer. Vattenkraftsproducenterna har fortsatt god på läget vilket håller uppe det rörliga priset.

Det rörliga prisets utveckling i december hänger mycket ihop med om något högtryck etableras över Skandinavien eller ej. Eftersom vi inte ser något sådant i prognoserna gör vi bedömningen att risken för höga elpriser är liten. Samtidigt kan vi inte heller förvänta oss kraftigt sjunkande priser då det fortfarande finns ett underskott i den hydrologiska balansen och vattenkraftsproducenterna har fortsatt god kontroll på läget. Vår bedömning är därför att det rörliga priset kommer ligga kvar på dagens nivåer under december.

De fasta priserna

Vi noterar små rörelser för de fasta elpriserna under november, mycket beroende på att väderprognoserna inte gett någon tydlig signal. Vid kallare väder har priserna stigit något för att åter sjunka tillbaka vid mildare prognoser.

Det nämnda underskottet i vattenmagasinen och stabila bränslepriser gör att vi bedömer att de fasta priserna kommer att röra sig i sidled under december, alltså ligga relativt still.

Den hydrologiska balansen

Även om november i stora delar bjöd på grått väder föll inte så mycket nederbörd över Skandinavien. Den hydrologiska balansen sjönk därför från -2,3 till -8,1 TWh vilket är en faktor som stöttar såväl de fasta samt det rörliga priset. Medeltemperaturen i landet blev 4,0 grader i november, att jämföra med normala 3,0 grader.

Månadens grafer