Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Det rörliga priset dök i juli

Som vi förutspådde i månadsinformationen för juli sjönk det rörliga priset under förra månaden. Även de fasta priserna följde med nedåt.
Vi ser just nu få signaler som tyder på att elpriserna ska stiga i närtid.

Elpriserna sjönk i juli.

Det rörliga priset

I juli sjönk det rörliga priset kraftigt i elområdet SE3, som Värmland tillhör, medan det rörliga elpriset i söder endast sjönk marginellt. Anledningen till den kraftiga nedgången i SE3 var bland annat att Ringhals återstartade en reaktor tidigare än beräknat men också ett nederbördsrikt väder.

Det fina vädret som inlett augusti ser ut att få ge vika för ett lågtryck från mitten av vecka 34 vilket fortsatt kommer att pressa det rörliga priset. Långtidsprognosen spår också att september och oktober kommer att vara blöta och milda. Vi gör därför bedömningen att det rörliga priset inte kommer att röra sig uppåt förrän prognoserna åter visar på torrare och kyligare väder.

De fasta priserna

De fallande rörliga priserna har även dragit ned de fasta priserna med kort löptid, i Karlstads Energis fall Fast pris 1 år. Även Fast pris 3 år sjönk lite i juli. En förklaring till de sjunkande priserna är den stora nederbördsmängden i juli men även att den svenska kronan har stärkts under sommaren.

I och med att kommande månader ser ut att bli milda och nederbördsrika gör vi bedömningen att de fasta priserna inte riskerar att stiga i närtid. Samtidigt ska vi också komma ihåg att de fasta priserna befinner sig på historiskt låga nivåer. Får vi en längre period med kyla och nederbördsfattigt väder kan priserna stiga snabbt. Vill du därför veta vad du ska betala för din el är ett Fast pris just nu ett bra val.

Den hydrologiska balansen

Som nämnts ovan kom juli med stora nederbördsmängder. Den hydrologiska balansen ökade därför under månaden till att nu ligga runt 20 TWh i överskott, något som är en stor del av förklaringen till de låga elpriserna de senaste månaderna.

Medeltemperaturen i juli var 14,8 grader i landet, att jämföra med normala 16,7.

Månadens grafer