Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Miljömärkt el

Miljömärkt el motsvarande hela din elanvändning ingår i alla våra elavtal. Tack för att du är med och bidrar till att mer förnybar el produceras.

Miljömärkt el

Ett garanterat bra val

I alla Karlstads Energis avtal ingår ursprungsmärkt el. Det innebär att vi garanterar att vi innehar och annullerar ursprungsgarantier från förnybara energikällor som motsvarar kundens elanvändning. Källor som klassas som förnybara enligt lag är biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi.

Karlstads Energis elförsäljning under 2017 - 653 GWh

Elens ursprung

  • Förnybart 100 %
    (bio 25 %, vind 13 % och vatten 62 %)

  • Kärnkraft 0 %
  • Fossilt 0 %
  • CO2-utsläpp 0 g/kWh
  • Kärnbränsleavfall 0 g/kWh

Miljöpåverkan 

Enligt lag ska alla elhandelsföretag ange från vilka energikällor den el som sålts är producerad och lämna uppgifter om vilken miljöpåverkan elen har i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kWh.