Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Elpriserna sjönk i februari

Som vi förutspådde i månadsinformationen för februari sjönk elpriserna under månaden.
Frågan är om nedgången fortsätter.

Det rörliga priset

Februari blev en månad med temperaturer klart över det normala. Varmare temperaturer minskar efterfrågan på el för uppvärmning vilket är en av förklaringarna till att det rörliga priset sjönk med nästan 15 procent i februari.

Kan vi förvänta oss att nedgången fortsätter i mars? Det är inte lika säkert då väderprognoserna för kommande veckorna inte ger någon tydlig bild. För att den kraftiga nedgången ska fortsätta behövs mer ihållande lågtryck med mycket nederbörd som kan förbättra den hydrologiska balansen.

Å andra sidan är det inte mycket som tyder på att det rörliga priset ska stiga från dagens nivåer. Sammantaget gör vi bedömningen att det rörliga priset kommer att sjunka i mars, dock inte lika mycket som i februari.

De fasta priserna

De fasta priserna följde med det rörliga priset ner i början av februari, mycket beroende på att marknaden nu bedömer att risken för sträng kyla i vinter är över. Även fallande priser på utsläppsrätter, kol och gas har pressat priserna, främst på de korta kontrakten.

Under slutet av februari syntes åter lite kyla i väderprognoserna vilket fick de fasta priserna att återhämta en liten del av fallet.

Precis som för det rörliga priset krävs det mycket nederbörd i väderprognoserna för att de fasta priserna ska fortsätta den kraftiga nedgången från första halvan av februari.

Vi gör bedömningen att de fasta priserna inte kommer röra sig nämnvärt i mars.

Så valde kunderna med leveransstart 2019-03-01

Den hydrologiska balansen

Som nämnts ovan var februari en månad där temperaturerna låg mycket över det normala. Medeltemperaturen i landet blev i februari 2,2 grader, att jämföra med normala -2,4 grader.

Den hydrologiska balansen förbättras något under månaden men uppvisar alltjämt ett kraftigt underskott, -24,5 TWh. Det kraftiga underskottet är en starkt bidragande faktor till att de sjunkande elpriserna har stannat av.

Månadernas grafer